THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2022

06/09/2022 14:16

Sáng 06/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022.

Thẩm tra sơ bộ Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp và pháp luật: Hoàn thiện thể chế thực sự là nhiệm vụ trọng tâm góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng

Cùng dự buổi làm việc có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết, tình trạng công dân khiếu nại tập trung tại trung tâm thành phố, trụ sở các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương không nhiều, không phát sinh điểm nóng về khiếu nại tố cáo. Theo đó số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 14,1% so với năm trước; số lượt đoàn đông người giảm 32,7%; tổng số đơn các loại giảm 4%, tuy nhiên số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước tăng gần 4%.

Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm giành thời gian thích đáng chỉ đạo các cấp, các ngành đã cố gắng nỗ lực có các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếo công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền được nâng cao, quan tâm rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm trình bày báo cáo tại phiên họp

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại , tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm hơn. Việc tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực, đa số đều nhận thức rõ về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tỷ lệ người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực, tỷ lệ người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân tăng so với năm 2021. Nhiều địa phương đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đối thoại của người đứng đầu. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền đạt trên 84% cao hơn so với năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp

Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, các ý kiến trong Thường trực Uỷ ban Pháp luật đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân năm 2022, số người đến cơ quan hành chính khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh lại giảm mạnh cả về số người, số vụ và số đoàn đông người trong đó, ở các Bộ, ngành giảm rất mạnh. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ làm rõ lý do của việc giảm này thực sự là do công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tốt hơn hay là vì lý do nào khác để có giải pháp phù hợp; đề nghị bổ sung làm rõ mức độ chấp hành quy định về việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính các cấp, việc gắn kết giữa tiếp công dân với việc giải quyết khiếu nại tố cáo của thủ trưởng cơ quan hành chính.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành trao đổi ý kiến nghiên cứu ban đầu về báo cáo của Chính phủ

Các đại biểu cũng cho rằng trong năm 2022, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đến việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến. Tuy nhiên, tình trạng xem xét, giải quyết, trả lời không đầy đủ, đúng hạn đơn thư của công dân do các cơ quan Quốc hội chuyển đến là vấn đề tồn tại đã trong nhiều năm qua, mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để. Do đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm trách nhiệm giải quyết và thông báo kịp thời kết quả giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Phiên họp của Thường trực Ủy ban Pháp luật để chuẩn bị các nội dung trình tại phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Các đại biểu tham dự phiên họp

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp Cao Mạnh Linh phát biểu tại phiên họp

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Minh Nam phát biểu tại phiên họp

Phó Trưởng ban Dân nguyện Lê Thị Nguyệt 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm báo cáo tại phên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng kết luận phiên họp

Bảo Yến - Nghĩa Đức

Các bài viết khác