THẨM TRA SƠ BỘ TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ VỀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH TP.HÀ NỘI

19/02/2021

Sáng 19/02, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Tp.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

 

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn...

Theo Tờ trình của Chính phủ, nhìn chung, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND cấp thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuy nhiên, so với quy định hiện hành, tại Nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh quy định HĐND Thành phố này được tăng 3 đại biểu hoạt động chuyên trách. Đồng thời, tại Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng quy định mỗi ban HĐND của thành phố được tăng 1 đại biểu hoạt động chuyên trách. Do vậy, Thành phố Hà Nội đề nghị tăng tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố lên 19 đại biểu. HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn thực hiện bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định hiện hành.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp  

Cũng theo Tờ trình của Chính phủ, khi tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 thì phải giảm số cán bộ, công chức ở các cơ quan của Thành phố nhằm bảo đảm tổng biên chế hành chính của địa phương được giữ nguyên. Mặt khác, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội cũng chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 để triển khai Nghị quyết số 97 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật hiện hành cho phù hợp.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề nghị tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Thành phố Hà Nội như đề xuất của Chính phủ nhằm phù hợp với yêu cầu thực hiện khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền Thành phố khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố. Đề nghị này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc họp  

Tuy nhiên, nhiều thành viên Thường trực Ủy ban Pháp luật băn khoăn khi Chính phủ và Thành phố Hà Nội chỉ đề nghị tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND cấp thành phố, không tăng với HĐND cấp quận, thị xã. Trong khi đó, do Hà Nội thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo hướng không tổ chức HĐND ở các phường thuộc quận và thị xã nên nhiều nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho chính quyền cấp trên.

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Ủy ban Pháp luật  

Bên cạnh đó, Nghị quyết 97 của Quốc hội quy định việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 1.7.2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. Do vậy, nhiều ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, cần cân nhắc sự phù hợp của việc chỉ quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tinh thần của Nghị quyết 97 của Quốc hội.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)

Các bài viết khác