HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2016-2021

28/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, chiều 28/1, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, một số đại biểu chỉ ra rằng báo cáo cần đánh giá rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật; nguyên nhân của những tồn tại này cụ thể là do chất lượng của công tác hoạch định chính sách hay do tổ chức thực hiện để từ đó đề xuất ra biện pháp khắc phục phù hợp.

Một số đại biểu cũng đề nghị báo cáo làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác định rõ tồn tại, hạn chế, phương hướng giải quyết.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội; đồng thời nêu kết quả cụ thể trong việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế; đánh giá khách quan về tính hiệu quả của các chương trình đào tạo, bối dưỡng cán bộ công chức…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân cho biết, trong quản lý, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn sâu sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tranh thủ thời cơ, chủ động biến thách thức thành cơ hội, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát, tháo gỡ các “ điểm nghẽn ” thể chế, kiến thiết các cơ chế, chính sách, pháp luật, khơi thông, thúc đẩy các động lực tăng trưởng...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Ở phiên họp, một số đại biểu cũng chỉ ra rằng báo cáo cần đánh giá rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật; nguyên nhân của những tồn tại này cụ thể là do chất lượng của công tác hoạch định chính sách hay do tổ chức thực hiện để từ đó đề xuất ra biện pháp khắc phục phù hợp.

Một số đại biểu cũng đề nghị báo cáo làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác định rõ tồn tại, hạn chế, phương hướng giải quyết.

Kết luận một số nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung về kết quả, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ cho kỳ tới trong báo cáo của Chính phủ. 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát kỹ lại hơn nữa những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân để các phương hướng, giải pháp được đề xuất có tính logic, đồng bộ và thống nhất./.

Minh Hùng

Các bài viết khác