ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH THÀNH LẬP MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ CỦA CỦA CÁC TỈNH BẮC KẠN, ĐẮK LẮK, THÁI NGUYÊN, VĨNH PHÚC

08/01/2023 17:17

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 11, chiều 08/01, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; thành lập thị trấn Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk; thành lập thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ và nhập xã Quân Chu vào thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; thành lập thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, thị trấn Tam Hồng huyện Yên Lạc, phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 11 THẨM TRA CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ TỈNH

08/01/2023 11:53

Ngày 08/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 11 để thẩm tra các Tờ trình và Đề án của Chính phủ về việc thành lập các thị trấn, thị xã và thành phố thuộc tỉnh của một số tỉnh.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT HOÀNG THANH TÙNG: ỦY BAN PHÁP LUẬT LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ SẴN SÀNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỂ BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ THỰC THI LUẬT CƯ TRÚ

22/12/2022 15:41

Sáng 22/12, tại phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giầy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục đất đai về hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai”, ghi nhận các kết quả đạt được, chỉ ra một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, các đại biểu đề nghị cần tích cực rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý dân cư và cư trú để kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất; chú trọng hoàn thiện và kết nối các cơ sở dữ liệu mà trung tâm là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

22/12/2022 15:24

Chiều ngày 22/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức họp Phiên toàn thể lần thứ 10, thẩm tra dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN YÊU CẦU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VỀ HẠN CHẾ XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ, SỬ DỤNG THÔNG TIN NƠI CƯ TRÚ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

22/12/2022 10:47

Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về “ Việc thực hiện yêu cầu của Luật Cư trú về hạn chế xuất trình giầy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục đất đai về hành chính, trọng tâm trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai.”

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP QUỐC HỘI (SỬA ĐỔI): MỤC TIÊU CAO NHẤT LÀ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

29/09/2022 12:34

Sáng 29/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA UBTVQH NĂM 2022

29/09/2022 08:39

Chiều 28/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần 9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 9: THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO NĂM 2022

28/09/2022 12:47

Sáng 28/9, tại Ninh Bình, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần 9 để thẩm tra chính thức các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM CẤP QUYỀN LỰA CHỌN SỬ DỤNG BIỂN SỐ Ô TÔ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH UBTVQH

09/09/2022 18:18

Chiều 09/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 8, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

DỰ ÁN NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 1210/2016/UBTVQH13 VỀ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÌNH UBTVQH XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH

09/09/2022 13:25

Sáng 9/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 8 (đợt 1) để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: