THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THÊM DỰ ÁN LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THÊM DỰ ÁN LUẬT VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024

08/12/2023 14:44

Để chuẩn bị cho nội dung phục vụ phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 08/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRẤN THIỆU HÓA VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN HẬU HIỀN, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRẤN THIỆU HÓA VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN HẬU HIỀN, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA

28/11/2023 18:09

Chiều tối 28/11, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi kết thúc phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiếp tục đợt 2 phiên họp toàn thể lần thứ 19 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ PHẢI ĐẶT TRONG TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030

THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ PHẢI ĐẶT TRONG TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2030

25/11/2023 18:02

Sáng 25/11, theo chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 19, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

12/10/2023 18:44

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 18, chiều 12/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ HÀNH CHÍNH NĂM 2023

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ HÀNH CHÍNH NĂM 2023

04/10/2023 20:27

Chiều 04/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2023. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành chủ trì phiên họp.

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐẾN MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐẾN MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN

08/09/2023 17:07

Thời gian qua, Chính phủ đã đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số, đẩy mạnh truyền thông chính sách. Tuy nhiên, cần thay đổi và cập nhật các hình thức mới, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân để trang bị cho họ kiến thức cơ bản về pháp luật.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÌNH HÌNH THI HÀNH HIẾN PHÁP, LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

08/09/2023 11:04

Sáng 8/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng chủ trì phiên họp.

CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ KHÔNG ĐẠT TIẾN ĐỘ ĐỀ RA: DO CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHƯA PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU THỰC TIỄN

CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI CHUNG CƯ CŨ KHÔNG ĐẠT TIẾN ĐỘ ĐỀ RA: DO CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHƯA PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU THỰC TIỄN

25/08/2023 16:09

Qua tiến hành giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết hiện nay, số lượng nhà chung cư đã và đang thực hiện cải tạo, xây dựng lại còn chiếm tỷ lệ khiêm tốn so với tổng số nhà chung cần phải thực hiện cải tạo, xây dựng lại. Các địa phương đã vận dụng nhiều giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhưng tiến độ vẫn không đạt. Chính sách, cơ chế chưa phù hợp yêu cầu thực tiễn nên chưa thu hút được doanh nghiệp, người dân trong việc cải tạo chung cư cũ.

TRANH CHẤP TRONG QUẢN LÝ KINH PHÍ BẢO TRÌ VÀ PHẦN DIỆN TÍCH SỞ HỮU CHUNG, RIÊNG XẢY RA Ở NHIỀU CHUNG CƯ

TRANH CHẤP TRONG QUẢN LÝ KINH PHÍ BẢO TRÌ VÀ PHẦN DIỆN TÍCH SỞ HỮU CHUNG, RIÊNG XẢY RA Ở NHIỀU CHUNG CƯ

25/08/2023 15:05

Để có thêm thông tin từ thực tiễn cho quá trình hoàn thiện chính sách, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”. Qua giám sát, cho thấy các quy định về quản lý, vận hành nhà chung cư đã ngày càng chi tiết, đầy đủ và cụ thể hơn,góp phần đưa công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên cả nước đi vào ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ

25/08/2023 13:12

Theo chương trình phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) trước khi trình lấy ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 tới. Để có thêm thông tin từ thực tiễn cho quá trình hoàn thiện chính sách, Ủy ban Pháp luật đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”. Qua giám sát, Đoàn giám sát đã nhận diện những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong quản lý, vận hành và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phân tích nguyên nhân để từ đó có các kiến nghị cụ thể để sửa đổi Luật Nhà ở.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: