THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI)

31/03/2022 17:34

Chuẩn bị các nội dung cho Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 31/3, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp của Thường trực Ủy ban để thẩm tra sơ bộ Luật Thanh tra (sửa đổi). Các ý kiến tại phiên họp nhất trí sự cần thiết ban hành Luật; đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá kỹ tác động của những chính sách mới.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

16/12/2021 17:18

Sáng 16/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng thẩm tra đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

SẼ TRÌNH UBTVQH XEM XÉT VIỆC BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

16/12/2021 15:48

Sáng 16/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng thẩm tra đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN MỞ RỘNG

07/12/2021 16:41

Chiều 07/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng thẩm tra việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ: ĐẢM BẢO TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

10/10/2021 13:23

“Rà soát, chỉnh lý một số nội dung cụ thể đảm bảo tính tương thích với các điều ước quốc tế…” là một trong những yêu cầu được đặt ra tại Phiên họp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Pháp luật.

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2021

30/09/2021 17:51

Chiều 30/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể thứ 2, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH UỶ BAN PHÁP LUẬT CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN PHÁP LUẬT NĂM 2021

30/09/2021 17:31

Ngày 30/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách trong năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2021

30/09/2021 17:07

Chiều ngày 30/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể thứ 2, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

THỐNG NHẤT CAO VỚI DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT PHỤ TRÁCH NĂM 2021

30/09/2021 12:32

Sáng 30/9, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách trong năm 2021. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ: ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN

30/09/2021 09:08

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến tại Phiên họp thẩm tra của Ủy ban Pháp luật đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ vào chiều 29/9, tại Nhà Quốc hội.

Các tin đã đưa: