ỦY BAN PHÁP LUẬT LÀM VIỆC VỚI TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ

22/04/2021

Chiều 22/4, Đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật Quốc hội do ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm tra đề án mở rộng địa giới hành chính để mở rộng Tp.Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc Tp.Huế.

NHIỆM KỲ 2016-2021, XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN, LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

16/03/2021

Sáng ngày 16/03/2021, trong Phiên họp Toàn thể lần thứ 34 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, thay mặt Chủ nhiện Văn phòng Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

NÂNG CAO NHẬN THỨC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT

16/03/2021

Ngày 16/03/2021, cho ý kiến về Báo cáo Tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Phiên họp toàn thể lần thứ 34 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội.

THẨM TRA SƠ BỘ TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ VỀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU CHUYÊN TRÁCH TP.HÀ NỘI

19/02/2021

Sáng 19/02, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND Tp.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MỞ RỘNG THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2016-2021

28/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, chiều 28/01, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2016-2021

28/01/2021

Thực hiện chương trình công tác, chiều 28/1, Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO NĂM 2020

06/10/2020

Chiều 06/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 30, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2020

06/10/2020

Chiều ngày 06/10, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 30, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

THẨM TRA SƠ BỘ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP VÀ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

07/09/2020

Sáng ngày 07/9, dưới sự điều hành của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật họp thẩm tra sợ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 718/UBTVQH ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết 67/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA SƠ BỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2020

07/09/2020

Chiều ngày 07/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra sơ bộ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.

Các tin đã đưa: