PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CHUẨN BỊ TỪ SỚM, TỪ XA, CHỦ ĐỘNG TRONG NHIỆM VỤ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

20/07/2022 20:26

Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sáng 20/7, nhấn mạnh trọng tâm công tác lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Kinh tế tập trung cao độ cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), vào cuộc từ sớm, từ xa, không bị động chờ vào cơ quan trình dự án Luật mà chủ động đánh giá, tổng kết các vấn đề phát sinh cần giải quyết, lấy ý kiến tham vấn chuyên gia nhiều vòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Uỷ ban Kinh tế: Tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Báo cáo tại buổi làm việc về các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho biết, một trong những trọng tâm công tác của Ủy ban Kinh tế để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là việc chủ trì thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Luật Đất đai là một đạo luật đặc biệt quan trọng, có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn, để chuẩn bị thẩm tra dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết 19). Ủy ban Kinh tế sẽ tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 19 của Đảng đoàn Quốc hội; dự thảo các văn bản góp ý của Đảng đoàn Quốc hội; tham gia các hoạt động tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và lấy ý kiến về các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong luật cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Để triển khai nhiệm vụ này, Ủy ban Kinh tế cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo tại buổi làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án luật này vào phiên họp tháng 9 tới đây trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Tuy nhiên, đến nay, Ủy ban Kinh tế vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản, tài liệu nào liên quan đến dự án luật này.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết thêm, trước đó tại Kỳ họp thứ 3, việc trình hồ sơ để trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia cũng được trình muộn, sát ngày diễn ra kỳ họp trong khi đây đều là các dự án lớn, quan trọng, phức tạp. Điều này gây áp lực lớn đối với Ủy ban Kinh tế cũng như bộ máy tham mưu, giúp việc cho Ủy ban. Song vì mục tiêu phát triển chung, các thành viên Ủy ban cùng các cán bộ, công chức của Vụ Kinh tế đã làm việc không quản ngày đêm để xem xét, thẩm tra hồ sơ tờ trình các dự án để bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng trong thời gian tới, Quốc hội cần cương quyết hơn trong việc bảo đảm yêu cầu tiến độ trình các dự án, dự thảo, báo cáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu nhấn mạnh Luật Đất đai là dự án luật quan trọng, tác động lớn đến toàn dân. Trong quá trình làm luật nếu làm không khéo thì sẽ nhìn thấy ngay những phản ứng xã hội. Do đó, mặc dù dự án được trình theo quy trình 3 kỳ họp nhưng các cơ quan cần có sự chuẩn bị tốt, kỹ lưỡng ngay từ đầu để bảo đảm chất lượng tốt nhất, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời đề nghị dù chưa có Tờ trình, dự thảo chính thức dự án Luật nhưng cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm có báo cáo lãnh đạo Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội và làm việc với các cơ quan của Quốc hội tình hình triển khai, các vấn đề trong quá trình nghiên cứu xây dựng luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo 

Đặc biệt lưu ý Ủy ban Kinh tế trong việc triển khai nhiệm vụ công tác lập pháp những tháng cuối năm nhất là dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Luật Đất đai là luật rất khó, có ảnh hưởng và tác động lớn tới nền kinh tế. Do đó, trong quá trình xây dựng Luật không thể bị động, cần đặt ra kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách cụ thể. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế hoàn thiện kế hoạch thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sớm gửi văn bản đôn đốc các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chương trình lập pháp bảo đảm tiến độ. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cần phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, không bị động chờ Chính phủ trình văn bản, chủ động làm việc với các bên liên quan, các cơ quan, hiệp hội, chuyên gia để có đánh giá hiện trạng, tổng hợp những vấn đề bất cập hạn chế cần khắc phục…Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay trước kỳ họp tới, cần sớm tổ chức các hội nghị, hội thảo về đất đai ở cả 3 miền để lắng nghe ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội, cử tri tham gia góp ý về các vấn đề liên quan đến đất đai.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trong thời gian tới sẽ kịp thời ban hành các văn bản, đưa ra các mốc thời gian cụ thể đối với tất cả các dự án Luật thuộc phạm vi phụ trách của Ủy ban, đôn đốc các cơ quan liên quan vào cuộc từ sớm, từ xa để công tác xây dựng Luật đạt chất lượng cao nhất./.

Bảo Yến