UỶ BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

12/03/2021

Sáng ngày 12/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 16 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Kinh tế nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.

TÍCH CỰC CHUẨN BỊ NỘI DUNG PHIÊN HỌP ỦY BAN KINH TẾ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA 41

03/09/2020

Chiều ngày 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Uỷ ban Kinh tế tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung chuẩn bị cho phiên họp Ủy ban Kinh tế Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41).

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KINH TẾ HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA TỜ TRÌNH BỔ SUNG VỐN DIỀU LỆ CHO AGRIBANK

15/05/2020

Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra Tờ trình số 196/TTr-CP của Chính phủ trình Quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13 CỦA UỶ BAN KINH TẾ

15/10/2019

Sáng ngày 14/10/2019, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã họp Phiên toàn thể lần thứ 13 xem xét, thẩm tra về các nội dung của thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

UỶ BAN KINH TẾ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13

14/10/2019

Chuẩn bị Báo cáo thẩm tra, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 38 và Báo cáo Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/10/2019, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp Phiên toàn thể lần thứ 13 xem xét, thẩm tra về các nội dung của Dự án này. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

LÀM RÕ CÁC CĂN CỨ TRONG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

14/10/2019

Tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 13 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, chiều ngày 14/10, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều hành phiên thảo luận.

ỦY BAN KINH TẾ TỔ CHỨC HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 12

04/10/2019

Chiều ngày 04/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban Kinh tế; đại diện Hội đồng dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành và một số cơ quan liên quan.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN KINH TẾ

04/10/2019

Chiều ngày 04/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 2019 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

UỶ BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 11

29/08/2019

Trong 2 ngày 29 - 30/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 11, thẩm tra 3 dự án Luật: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

UỶ BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ

03/06/2019

Cuối giờ chiều ngày 03/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế họp phiên toàn thể thẩm tra dự thảo Nghị quyết thi hành Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc họp.

Các tin đã đưa: