PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 6 CỦA ỦY BAN KINH TẾ

28/04/2022 14:34

Sáng 28/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 6 thẩm tra báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo tại phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN MỞ RỘNG

03/12/2021 08:54

Sáng 03/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ các nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 6 (tháng 12/2021).

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ KHAI MẠC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN CỦA ỦY BAN KINH TẾ

07/10/2021 15:34

Chiều 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI

28/09/2021 14:19

Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp Phiên toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT CỦA ỦY BAN KINH TẾ

21/07/2021 19:32

Chiều ngày 21/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tới dự Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Kinh tế. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, Ủy ban Kinh tế khóa XV sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Quốc hội, nhân dân tin tưởng, giao phó.

UỶ BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

12/03/2021 08:20

Sáng ngày 12/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 16 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Kinh tế nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.

TÍCH CỰC CHUẨN BỊ NỘI DUNG PHIÊN HỌP ỦY BAN KINH TẾ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA 41

03/09/2020 09:37

Chiều ngày 03/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Uỷ ban Kinh tế tổ chức phiên họp thảo luận các nội dung chuẩn bị cho phiên họp Ủy ban Kinh tế Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41).

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KINH TẾ HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA TỜ TRÌNH BỔ SUNG VỐN DIỀU LỆ CHO AGRIBANK

15/05/2020 07:37

Chiều 15/5, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra Tờ trình số 196/TTr-CP của Chính phủ trình Quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13 CỦA UỶ BAN KINH TẾ

15/10/2019 11:44

Sáng ngày 14/10/2019, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã họp Phiên toàn thể lần thứ 13 xem xét, thẩm tra về các nội dung của thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

UỶ BAN KINH TẾ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13

14/10/2019 13:19

Chuẩn bị Báo cáo thẩm tra, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 38 và Báo cáo Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/10/2019, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp Phiên toàn thể lần thứ 13 xem xét, thẩm tra về các nội dung của Dự án này. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: