UỶ BAN KINH TẾ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN (SỬA ĐỔI) TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

04/08/2022

Ngày 04/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)” sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10/2022).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì hội thảo.

Đồng chủ trì có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt; Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội thảo

Tham dự Hội thảo có ĐBQH một số tỉnh phía Nam, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của NHNN, các tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán cùng chuyên gia và các nhà khoa học.

Đại diện NHNN cho biết, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống rửa tiền. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Bên cạnh việc kế thừa, Luật sửa đổi phải khắc phục các vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền hiện hành; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hướng tới thực hiện các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Luật được bố cục gồm 4 chương, 54 điều, trong đó, bổ sung mới 9 điều, sửa đổi 43 điều và hủy bỏ 7 điều, giữ nguyên quy định của Luật năm 2012 (2 điều). Một số nội dung cơ bản của dự án Luật sửa đổi tập trung vào những vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng báo cáo, hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, quy định về đánh giá mức độ rủi ro quốc gia, ngành, đối tượng báo cáo về rửa tiền, quy định về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng. Một số nội dung khác cũng đã được sửa đổi trên cơ sở vừa kế thừa, vừa khắc phục các vướng mắc, bất cập các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền hiện hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình với việc cần thiết sửa đổi Luật hiện hành, bởi việc hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy công tác phòng, chống rửa tiền nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung, đặc biệt trong việc điều tra, truy tố và xét xử tội phạm về rửa tiền và các tội phạm liên quan. Các ý kiến đóng góp đáng chú ý, như việc giải thích từ ngữ cần tiếp tục rà soát bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch, cụ thể trong triển khai, nhất là các khái niệm về rửa tiền, chủ sở hữu hưởng lợi... là các quy định rất quan trọng trong công tác phòng, chống rửa tiền. 


Quang cảnh hội thảo

Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các đại biểu cơ bản thống nhất công tác phòng, chống rửa tiền liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ, ngành cũng như các cơ quan liên quan. Cần nghiên cứu và hoàn thiện hơn các quy định này để bảo đảm tính khả thi cũng như cân đối về nguồn lực của cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan. Riêng đối với NHNN là cơ quan đầu mối, đề nghị tiếp tục rà soát về trách nhiệm trong phòng, chống rửa tiền để phù hợp với các khuyến nghị của FATF.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc, chất lượng của các đại biểu và ghi nhận nhiều nội dung đã được Lãnh đạo NHNN giải trình, làm rõ cũng như cung cấp thông tin đầy đủ về dự án Luật.

Trên cơ sở các ý kiến tại hội thảo cũng như hồ sơ của Chính phủ về dự án Luật, Ủy ban Kinh tế sẽ tiến hành thẩm tra để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần thứ 14 tới.

(Theo Báo Đại biểu Nhân dân)