HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

28/09/2021

Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

 

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết ban hành luật và tập trung thảo luận về nhiều nội dung cụ thể của dự án Luật. Trong đó, các đại biểu bày tỏ quan ngại về tính phức tạp của hợp đồng bảo hiểm, lưu ý đến yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hợp đồng bảo hiểm phải hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người được bảo hiểm, tránh thua thiệt cho người được bảo hiểm. Do đó, cần có quy định về hợp đồng khung, hợp đồng mẫu và cơ chế giám sát hợp đồng bảo hiểm của cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm quyền cho người được bảo hiểm.

Các đại biểu đề nghị rà soát các quy định về doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp, và Luật Kinh doanh bảo hiểm, không được thêm thủ tục làm rào cản cho doanh nghiệp, bảo đảm công khai minh bạch hoạt động. Các nội dung về quản lý Nhà nước cần phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết nội dung cơ bản của dự án Luật nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về phát triển thị trường bảo hiểm; khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế; nâng cao năng lực quản lý giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết ban hành luật và tập trung thảo luận về nhiều nội dung cụ thể của dự án Luật. Trong đó, các đại biểu bày tỏ quan ngại về tính phức tạp của hợp đồng bảo hiểm, lưu ý đến yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hợp đồng bảo hiểm phải hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người được bảo hiểm, tránh thua thiệt cho người được bảo hiểm. Do đó, cần có quy định về hợp đồng khung, hợp đồng mẫu và cơ chế giám sát hợp đồng bảo hiểm của cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm quyền cho người được bảo hiểm.

Các đại biểu đề nghị rà soát các quy định về doanh nghiệp bảo hiểm bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh bảo hiểm, không được thêm thủ tục làm rào cản cho doanh nghiệp, bảo đảm công khai minh bạch hoạt động. Các nội dung về quản lý Nhà nước cần phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu nêu ý kiến

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự chủ động, kịp thời tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 3 vừa qua

Cho biết, đây là dự án luật có phạm vi tác động lớn, liên quan đến an sinh xã hội, phòng chống rủi ro và nhận được sự quan tâm của người dân và các đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ quan điểm cần quán triệt khi xây dựng luật để phát triển thị trường bảo hiểm, tạo nguồn vốn cho phát triển, chia sẻ rủi ro, bảo đảm an toàn an sinh xã hội; tạo đột phá cho doanh nghiệp bảo hiểm, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, vừa huy động vốn vào thị trường, vừa an dân

Tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thống nhất về sự cần thiết ban hành luật như Chính phủ trình, tuy nhiên cũng đề nghị làm rõ tác động của việc sửa luật trong tạo ra cú hích cho phát triển thị trường bảo hiểm, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Kinh tế sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra chính thức để trình Quốc hội tại kỳ họp tới./.

Minh Hùng