CHIỀU 13/8: HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LUẬT

13/08/2021

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 13/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Thường trực Uỷ ban Pháp luật về tiến độ, chất lượng các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV.

 

Tại buổi làm việc chiều ngày 13/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì làm việc với Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Thường trực Uỷ ban Pháp luật về tiến độ cũng như chất lượng của Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Toàn cảnh cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Thường trực Uỷ ban Kinh tế về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nghe Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Đình Việt báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đóng góp ý kiến vào báo cáo của Thường trực Uỷ ban Kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý hồ sơ cần đánh giá tác động từ nhiều phía, ngoài việc bảo vệ quyền lợi cho bên được cung cấp dịch vụ bảo hiểm là cần thiết, nhưng nếu bảo vệ quá mức cần thiết thì lại gây khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm...

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cần hết sức lưu ý bảo đảm quy định rõ ràng, thuận lợi về trình tự, thủ tục trong quá trình gia nhập thị trường, trách nhiệm công bố thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch nhưng cũng phải bảo đảm quyền bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp; tránh can thiệp quá sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã nghe Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn báo cáo một số nội dung liên quan tới dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đóng góp ý kiến vào báo cáo của Thường trực Uỷ ban Kinh tế

Cho ý kiến đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dự án này không chỉ là sửa vấn đề về chỉ tiêu thống kê mà cần rà soát lại phạm vi điều chỉnh, xác định rõ các vấn đề liên quan tới nội hàm các chỉ tiêu thống kê với các cách tính cụ thể để sửa tổng thể, góp phần minh bạch hoá phương pháp tính toán số liệu thống kê. Để đảm bảo hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uỷ ban Kinh tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thống kê để tổ chức điều chỉnh pháp luật về thống kê đồng bộ, hoàn chỉnh

Cũng trong chương trình làm việc buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Uỷ ban Pháp luật về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo Chủ tịch Quốc hội một số nội dung liên quan tới dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đóng góp ý kiến vào báo cáo của Thường trực Uỷ ban Pháp luật

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, với các vấn đề chưa rõ thì không được đóng khung vào luật mà phải giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định thực hiện nhằm đảm bảo thích ứng với thực tiễn...

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Thường trực Uỷ  ban Pháp luật tếp thu ý kiến tại phiên họp. Đồng thời phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp, các cơ quan hữu quan, cơ quan chủ trì soạn thảo, các chuyên gia để tiếp tục rà soát, nghiên cứu lấy ý kiến rộng rãi hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến

Minh Thành