HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH

12/08/2019

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 10, chiều ngày 08/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật quy hoạch. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội; các thành viên Ủy ban Kinh tế; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện một số, Bộ, ngành, đơn vị hữu quan; các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch.

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, thừa Ủy quyền của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 52 luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch để có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 01/01/2019. Đồng thời Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy và 03 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có nhiều cách hiểu khác nhau về một số quy định của Luật.

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Kinh tế và các đại biểu tham dự đã thảo luận về: Sự cần thiết phải giải thích về các các hiểu khác nhau của Luật Quy hoạch; hồ sơ Tờ trình đã đảm bảo nội dung cần thiết chưa? Thời hạn gửi tài liệu đã đúng theo quy định? Nội dung Chính phủ đề nghị giải thích đã đúng quy định, căn cứ vào Điều 158 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật? Mối quan hệ giữa các quy hoạch theo quy định tại Điều 6 Luật Quy hoạch; quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh…

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng thanh chủ trì buổi làm việc cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch còn có nhiều cách hiểu khác nhau về một số quy định của Luật.

Do đó, cần thiết ban hành một Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, đảm bảo quá trình Luật triển khai trên thực tế 

Theo đó, Nghị quyết sẽ giải thích về mối quan hệ giữa các quy hoạch theo quy định tại Điều 6 Luật Quy hoạch; quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh…

Tại phiên họp, một số đại biểu cho rằng, thay vì giải thích điều 6 thì việc giải thích Khoản 2 Điều 20 thì sẽ rõ ràng hơn, triệt để hơn, làm rõ được thế nào là cấp cao hơn trong quy hoạch.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị cần cơ quan soạn thảo cân nhắc, thống nhất lại việc giải thích một số quy định đúng theo văn phong của giải thích pháp luật; một số lập luận về điều khoản quy định chuyển tiếp cần thuyết phục hơn.

Đồng thời, một số đại biểu đề nghị cần sửa lại một số điều khoản của Dự thảo Nghị quyết còn có cách giải thích chung chung; gây khó khăn trong việc áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Riêng về quy hoạch điện, một số đại biểu cho rằng, hoàn toàn có thể điều chỉnh được quy hoạch căn cứ theo Luật Điện lực; người có thẩm quyền của cơ quan điện lực sẽ trình lên Chính phủ.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Đỗ Văn Sinh bày tỏ sự băn khoăn khi một số vấn đề lại được cơ quan soạn thảo quy định theo hướng nội dung thì theo Luật cũ, còn trình tự, thủ tục thì theo Luật mới.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, nội dung dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Chính phủ trình tại phiên họp này chưa thuyết phục được Ủy ban Kinh tế. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu và làm rõ nhiều nội dung.

Hồ Hương