ỦY BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT DẦU KHÍ (SỬA ĐỔI)

31/03/2022 11:44

Sáng 31/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 5 để thẩm tra dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

28/09/2021 17:39

Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

28/09/2021 17:06

Chiều 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

09/09/2021 12:58

Sáng 09/9, tại Nhà Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo ''Góp ý Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)" nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi, thảo luận, thu thập ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP MỞ RỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ

07/09/2021 14:16

Sáng 07/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

31/08/2021 07:57

Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 3 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), chiều 30/8, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến dự, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM (SỬA ĐỔI)

30/08/2021 18:08

Chuẩn bị cho phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, chiều 30/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

CHIỀU 13/8: HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN LUẬT

13/08/2021 18:20

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 13/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Thường trực Uỷ ban Pháp luật về tiến độ, chất lượng các dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT PHẢI THỰC SỰ CẦU THỊ, LẮNG NGHE Ý KIẾN CÁC BÊN

13/08/2021 19:36

Tiếp tục chương trình làm việc với Thường trực các Ủy ban của Quốc hội về tiến độ triển khai các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, chiều 13/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KINH TẾ HỌP LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

04/03/2020 09:19

Chiều ngày 04/3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức họp lấy ý kiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (UBQLVNN) tại doanh nghiệp và một số doanh nghiệp, tập đoàn trực thuộc về dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc họp.

Các tin đã đưa: