Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

25/05/2016 16:12

Sáng 25/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 48.

Giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc qia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015 gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp

13/04/2016 18:01

Sáng 13/4, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc qia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015 gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Văn Giàu chủ trì buổi làm việc.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế làm việc tại Bộ Công thương và Tập đoàn Dầu khí

15/04/2015 14:00

Sáng 14.4, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Đoàn giám sát của UBTVQH về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25/08/2014 14:00

Ngày 25.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng đã làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, DNNN và hệ thống ngân hàng làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

22/08/2014 14:00

Chiều 22.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTQVH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC).

Đoàn giám sát của UBTVQH về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng làm việc với TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo

20/08/2014 14:00

Ngày 20.8, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tin đã đưa: