TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC CẦN THIẾT, CẤP BÁCH

TRÌNH QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC CẦN THIẾT, CẤP BÁCH

10/05/2022 18:41

Chiều 10/5, tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra các Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư 3 dự án đường cao tốc gồm: Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1) và Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng (giai đoạn 1), các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết đầu tư các dự án, khẳng định đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, cấp bách cho phát triển kinh tế vùng và cả nước trong giai đoạn phục hồi và phát triển hiện nay.

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 VÙNG THỦ ĐÔ VÀ VÀNH ĐAI 3 TP.HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA TỜ TRÌNH VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 VÙNG THỦ ĐÔ VÀ VÀNH ĐAI 3 TP.HỒ CHÍ MINH

28/04/2022 17:30

Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 6, chiều 28/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA BÁO CÁO TỔNG KẾT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN ÁP DỤNG TOÀN BỘ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH14

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA BÁO CÁO TỔNG KẾT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN ÁP DỤNG TOÀN BỘ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH14

31/03/2022 17:06

Chiều 31/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể, Ủy ban Kinh tế thẩm tra Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 42/2017/QH17/QH14 và dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH17/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

03/12/2021 17:52

Trong khuôn khổ phiên họp thường trực Ủy ban mở rộng, chiều 03/12, Ủy ban Kinh tế tiến hành thẩm tra nội dung Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP THẨM TRA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

03/12/2021 16:39

Trong khuôn khổ phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng, chiều 03/12, Ủy ban Kinh tế tiến hành thẩm tra nội dung Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

07/10/2021 20:03

Chiều ngày 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự phiên họp.

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

07/10/2021 19:20

Chiều 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự.

HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2045 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2021-2025

HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2045 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2021-2025

07/10/2021 19:18

Chiều 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể theo hình thức trực tuyến để thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự phiên họp.

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2045 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2021-2025

ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2045 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM 2021-2025

07/10/2021 18:58

Chiều 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể để thẩm tra Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đến dự.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021, DỰ KIẾN NĂM 2022

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021, DỰ KIẾN NĂM 2022

29/09/2021 11:41

Sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 2, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

Các tin đã đưa: