ĐOÀN CÔNG TÁC UỶ BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO HAI TỈNH TIỀN GIANG VÀ VĨNH LONG

22/01/2021 15:41

Ngày 22/01, tại Tiền Giang, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long về tình hình thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

ĐOÀN CÔNG TÁC UỶ BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI: GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÁC TRẠM BOT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ

21/01/2021 10:06

Ngày 20/1, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn dẫn đầu đoàn công tác tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa và các bên liên quan về tình hình hoạt động của các trạm thu phí Quốc lộ 1 và Quốc lộ 26 qua địa bàn tỉnh.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN CHỦ TRÌ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ ''THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030 NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KT-XH''

07/09/2020 17:08

Ngày 07/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế tổ chức Phiên giải trình về ''Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội''. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình.

HÌNH ẢNH PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ "THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC ĐẾN NĂM 2030 NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI"

07/09/2020 17:14

Sáng ngày 07/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế tổ chức Phiên giải trình về "Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội". Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ HỌP MỞ RỘNG THẨM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

05/05/2020 13:42

Để chuẩn bị báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, sáng 05/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kết quả những tháng đầu năm 2020.

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 10 CỦA ỦY BAN KINH TẾ

08/08/2019 13:50

Để chuẩn bị cho các báo cáo thẩm tra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ngày 08/8, Ủy ban Kinh tế tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 10 để cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Ủy ban. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỀ QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

19/07/2019 10:09

Sáng 18/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” đã có cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị về Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

25/03/2019 16:06

Chiều ngày 25/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát về "việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị" làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

19/03/2019 16:35

Chiều ngày 19/3, thực hiện kế hoạch giám sát, Đoàn giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI BỘ TÀI CHÍNH

18/03/2019 16:42

Chiều 18/3, tại Nhà Quốc hội, thực hiện kế hoạch giám sát của Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thi từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính.

Các tin đã đưa: