PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

16/09/2022 10:57

Sáng 16/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo tại Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

GS.TS Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội: Lấy ý kiến Nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) - Đa dạng hình thức, coi trọng chất lượng nội dung

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật quan trọng, có vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực và các chủ thể.  có ý nghĩa trung tâm trong lĩnh vực đất đai, tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, chủ thể.

Thời gian qua, Luật Đất đai 2013 đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ , khả thi cho việc triển khai, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên trên thực tế còn những vướng mắc, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung. Nhiều đại biểu cho rằng thời điểm hiện nay là phù hợp và cần thiết để sửa đổi Luật Đất đai nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn và hơn hết là khơi thông nguồn lực đất đai tạo động lực cho phát triển. Đây cũng là kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri và Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu khai mạc phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao với 05 quan điểm, 03 mục tiêu, 06 nhóm giải pháp, 08 chính sách lớn trong hoàn thiện pháp luật về đất đai như nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện các quy định về đấu thầu, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giá đất và cơ chế tài chính đất đai,…Đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách trong hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2023.

Ủy ban Kinh tế được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án Luật. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật. Các ý kiến tại phiên họp sẽ là cơ sở để Ủy ban hoàn thiện báo cáo thẩm tra sơ bộ để chuẩn bị cho phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai

Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai đã gợi ý những nội dung thảo luận như về phạm vi và đối tượng điều chỉnh, hồ sơ dự án luật, sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương đường lối của Đảng, tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tính khả thi của các điều luật, điều kiện bảo đảm thi hành,  bảo đảm chính sách dân tộc, lồng ghép bình đẳng giới,…

Về các nội dung cụ thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai nêu các vấn đề cần tập trung làm rõ như về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trường hợp đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; phát triển quỹ đất; tài chính đất đai và giá đất; chế độ sử dụng đất, các nội dung mới như đất sử dụng đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, đất xây dựng công trình trên không; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Thảo luận tại phiên họp, nhấn mạnh đây là dự án luật lớn, khó, phạm vi tác động lớn, các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 và cho biết đây là nội dung được các đại biểu, người dân mong đợi từ lâu.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Các đại biểu đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường – cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chuẩn bị hồ sơ dự án luật công phu, kỹ lưỡng. Các đại biểu cho rằng hồ sơ dự án Luật đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu theo Luật Ban hành văn bản quy phạm phạm pháp luật, đến nay đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Các đại biểu cũng ghi nhận cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã chủ động tích cực phối hợp từ sớm từ xa trong quá trình xây dựng luật, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, các đối tượng chịu sự tác động một cách rộng rãi, nhiều chiều. Về cơ bản các nội dung trong Nghị quyết 18-NQ/TW đã được thể chế hóa trong dự thảo Luật, nhiều vướng mắc, bất cập trên thực tiễn đã được xem xét để điều chỉnh lần này.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát hồ sơ dự án Luật, bổ sung, nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá tác động chính sách; rà soát các nội dung cụ thể trong dự thảo Luật bảo đảm thể chế đầy đủ Nghị quyết 18-NQ/TW, bảo đảm tính khả thi của các quy định mới. Nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến 112 luật hiện hành và có 22 luật có quy định mâu thuẫn, các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát và có đề nghị sửa đổi cụ thể các luật liên quan bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Cùng với đó, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chủ động rà soát, phối hợp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phát biểu kết luận phiên họp, tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ đây là những ý kiến xác thực, là cơ sở để Ủy ban Kinh tế hoàn thiện báo cáo bảo đảm chất lượng.

Bảo Yến - Minh Thành

Các bài viết khác