HÌNH ẢNH ỦY BAN KINH TẾ THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

07/10/2021

Chiều ngày 07/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự phiên họp.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê và thảo luận về vấn đề này.

Thảo luận tại phiên họp thẩm tra, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo trong việc rà soát, hoàn thiện dự án Luật trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá, rà soát về bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê thể chế hóa chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách và điều hành nền kinh tế, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn gợi ý một số nội dung thảo luận

Thảo luận tại phiên họp thẩm tra, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo trong việc rà soát, hoàn thiện dự án Luật trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án Luật bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá, rà soát về bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê thể chế hóa chủ trương của Đảng, cung cấp thông tin phục vụ Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách và điều hành nền kinh tế, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc hiện nay

Các đại biểu cũng cho rằng, dự thảo Luật cần bảo đảm quy định về cơ chế nhà nước "đặt hàng" cho các tổ chức do Đảng, Nhà nước thành lập và giao nhiệm vụ thực hiện thống kê; cơ chế ủy thác hoặc đặt hàng cho những tổ chức chuyên cung cấp các số liệu thống kê cho thống kê quốc gia. Quy định về cơ quan thống kê nhà nước trong phát triển dịch vụ thống kê và cung cấp thông tin thống kê; gia tăng giá trị của thông tin thống kê; quy định các báo cáo phân tích thống kê, cung cấp dịch vụ thống kê và cung cấp thông tin thống kê

Bên cạnh đó, cần quy định trách nhiệm của cơ quan thống kê Trung ương, Tổng cục thống kê, các Cục thống kê địa phương, trách nhiệm phối hợp của cơ quan thống kê, bộ, ngành trong cung cấp các thông tin thống kê trọng yếu; thẩm quyền trong điều chỉnh các chỉ tiêu thống kê quốc gia

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, qua thảo luận cho thấy còn nhiều vấn đề lớn phức tạp cần được tổng kết, đánh giá để có đề xuất sửa đổi, bổ sung, do đó cần cân nhắc phạm vi sửa đổi, bổ sung để bảo đảm hiệu lực, tuổi thọ của luật. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng băn khoăn về thời hạn trình dự án Luật, hồ sơ dự án luật khi chuyển từ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê sang dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh đề nghị bám sát kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để có giải trình tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật

Minh Thành

Các bài viết khác