HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ PHIÊN HỌP MỞ RỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ

07/09/2021 11:43

Sáng 07/9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

 

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Tổng cục Thống kê, đại diện các cơ quan hữu quan cùng các thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành luật và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp. Tuy nhiên trước những vấn đề đặt ra, cần kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn diện 5 năm thực hiện Luật Thống kê để xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa toàn diện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề xuất cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Thống kê. Theo đó, mặc dù dự án Luật này đã được bố trí trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai. Tuy nhiên, từ những tồn tại, hạn chế, đề nghị Chính phủ rút dự án Luật này, không xem xét, sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, mà tiến hành nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện, nhiều mặt trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa toàn diện trong thời gian thích hợp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Phiên họp:

Toàn cảnh Phiên họp

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, trong đó bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, dự kiến xem xét thông qua theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, sau hơn 5 năm tổ chức triển khai thi hành Luật Thống kê, một số quy định của luật, chỉ tiêu, phương pháp thống kê không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới gắn với chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII về Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số và sự tác động cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành luật và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp. Tuy nhiên trước những vấn đề đặt ra, cần kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn diện 5 năm thực hiện Luật Thống kê để xem xét, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc sửa toàn diện trong thời gian tới. Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề xuất  cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Thống kê

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, phạm vi sửa đổi, bổ sung còn ý kiến khác nhau đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế tiếp tục làm việc với cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan để bàn bạc thống nhất phương án hợp lý nhất để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng lưu ý, nếu sửa Luật cần bảo đảm địa vị pháp lý, vai trò của công tác thống kê trong nền kinh tế quốc dân hội nhập quốc tế. Bởi, thống kế chính xác mới đáp ứng kịp thời cho hoạch định chính sách chính xác và củng cố lòng tin của Nhân dân, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng nếu sửa tạm thời thì phải sửa ra sao nhằm bảo đảm tính hợp lý với thực tiễn và việc giải thích phải dựa theo luật chứ không phải bằng danh mục, cần làm rõ từ luật ảnh hưởng đến danh mục như thế nào

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu kết luận Phiên họp

Minh Thành