THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KINH TẾ HỌP LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI) VÀ LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

Chiều ngày 04/3, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức họp lấy ý kiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (UBQLVNN) tại doanh nghiệp và một số doanh nghiệp, tập đoàn trực thuộc về dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc họp.

 

UỶ BAN KINH TẾ HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

Sáng ngày 12/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 16 theo hình thức trực tuyến để thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban Kinh tế nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV.