ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: CẦN LÀM RÕ KHÁI NIỆM NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH ĐỂ CÓ QUY ĐỊNH PHÙ HỢP

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: CẦN LÀM RÕ KHÁI NIỆM NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH ĐỂ CÓ QUY ĐỊNH PHÙ HỢP

Sáng 29/8, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản; đề nghị cân nhắc các quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng, cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất để bảo đảm thống nhất trong phạm vi, đối tượng điều chỉnh, phù hợp với thực tiễn và các luật liên quan.

 
THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KINH TẾ THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC HỢP PHẦN DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KINH TẾ THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC HỢP PHẦN DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CHUẨN BỊ TỪ SỚM, TỪ XA, CHỦ ĐỘNG TRONG NHIỆM VỤ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CHUẨN BỊ TỪ SỚM, TỪ XA, CHỦ ĐỘNG TRONG NHIỆM VỤ SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI

Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, sáng 20/7, nhấn mạnh trọng tâm công tác lập pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Kinh tế tập trung cao độ cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), vào cuộc từ sớm, từ xa, không bị động chờ vào cơ quan trình dự án Luật mà chủ động đánh giá, tổng kết các vấn đề phát sinh cần giải quyết, lấy ý kiến tham vấn chuyên gia nhiều vòng.