Tra cứu thông tin tư liệu
Tìm kiếm
 

Dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi) và Bảng so sánh Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 với dự thảo Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 9

Lập pháp

Ủy ban Đối ngoại

Dự thảo

Ủy ban Đối ngoại

25/08/2015