Tra cứu thông tin tư liệu
Tìm kiếm
 

Tờ trình về việc gia nhập Công ước Viên năm 1980 của Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Kỳ họp thứ 9

Lập pháp

Ủy ban Đối ngoại

Tờ trình

Ủy ban Đối ngoại

22/04/2015