UỶ BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

02/10/2023

Sáng ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ Sáu nhằm thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Ngoại giao. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Ngoại giao và nghe các ý kiến đóng góp của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng. Các thành viên Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Ngoại giao. Năm 2023, dự kiến số thu tăng so với số thực hiện năm 2022 do chính sách mở cửa của một số nước sau đại dịch COVID-19 làm tăng số lượng khách du lịch tới Việt Nam trong 7 tháng đầu năm. Ngoài ra, sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, theo đó kể từ ngày 15/8/2023, Việt Nam chính thức mở rộng thời gian cấp visa điện tử (e-visa) lên tối đa 3 tháng cho người nước ngoài, điều này đã tạo thuân lợi lớn cho việc đơn giản thủ tục hành chính và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp cho thấy, còn một số vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật gây khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ. Một số ý kiến đề nghị, Bộ Ngoại giao chủ động rà soát, tổng hợp và kịp thời đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi. Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, các đại biểu cho rằng, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động đối ngoại cần được bảo đảm nguồn lực tương ứng, tuy nhiên phải bảo đảm chặt chẽ kỷ luật ngân sách. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ nhất trí về phương hướng công tác năm 2024 của Bộ Ngoại giao và cho rằng, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục ưu tiên công tác biên giới lãnh thổ, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân...

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đánhh giá cao Bộ Ngoại giao đã có báo cáo chi tiết, đầy đủ và đề nghị, sau phiên họp toàn thể, Bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu và thể hiện trong báo cáo của Bộ. Về đầu tư xây dựng cơ bản, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng Bộ nên có kế hoạch tổng thể, trên cơ sở đó bổ sung kế hoạch và dự toán đầu tư trung và dài hạn. Ủy ban Đối ngoại cũng đề nghị, Bộ quan tâm có giải pháp quản lý hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với chi thường xuyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị, Bộ cần rà soát các tài sản công tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng định mức phù hợp.../.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Phiên họp toàn thể lần thứ Sáu của Uỷ ban Đối ngoại

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Đối ngoại đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Ngoại giao

Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp cho thấy, còn một số vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật gây khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ. Một số ý kiến đề nghị, Bộ Ngoại giao chủ động rà soát, tổng hợp và kịp thời đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi

Đại diện Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại phiên họp

Đại diện Bộ Ngoại giao phát biểu tại phiên họp

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tiếp thu, làm rõ ý kiến của các đại biểu

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã có báo cáo chi tiết, đầy đủ và đề nghị, sau phiên họp toàn thể, Bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu và thể hiện trong báo cáo của Bộ

Minh Thành