BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

BẢO ĐẢM CƠ SỞ VẬT CHẤT, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

13/10/2023 17:48

Chiều ngày 13/10, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình "Việc thực hiện các quy định của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (CQĐD) và các văn bản pháp luật liên quan trong việc bảo đảm cơ sở vật chất cho cơ quan đại diện và chế độ cho cán bộ công tác tại cơ quan đại diện". Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì Phiên giải trình.

UỶ BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

UỶ BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

02/10/2023 11:46

Sáng ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ Sáu nhằm thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Ngoại giao. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì phiên họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CHÚ TRỌNG PHỐI HỢP, DUY TRÌ NỀN NẾP, KỶ CƯƠNG, CHỦ ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM HẾT MÌNH VỚI CÔNG VIỆC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CHÚ TRỌNG PHỐI HỢP, DUY TRÌ NỀN NẾP, KỶ CƯƠNG, CHỦ ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM HẾT MÌNH VỚI CÔNG VIỆC

05/08/2022 16:27

Chiều ngày 5/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Đối ngoại. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao về kết quả trong hoạt động của Ủy ban Đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022, nhất là tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại của Quốc hội...

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ VÀ PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ NHẤT ỦY BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XV

26/07/2021 20:51

Chiều 26/7, ngay sau Phiên họp của Quốc hội kết thúc, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Vũ Hải Hà, Ủy ban Đối ngoại khóa XV tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

HÌNH ẢNH ỦY BAN ĐỐI NGOẠI HỌP PHIÊN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH EVFTA, EVIPA VÀ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC 105 CỦA ILO

HÌNH ẢNH ỦY BAN ĐỐI NGOẠI HỌP PHIÊN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH EVFTA, EVIPA VÀ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC 105 CỦA ILO

22/04/2020 15:30

Chiều ngày 21/4 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, Thường trực Ủy ban Đối ngoại tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) và gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI HỌP PHIÊN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH EVFTA, EVIPA VÀ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC 105 CỦA ILO

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI HỌP PHIÊN THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG, THẨM TRA SƠ BỘ VIỆC PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH EVFTA, EVIPA VÀ GIA NHẬP CÔNG ƯỚC 105 CỦA ILO

21/04/2020 19:01

Chiều ngày 21/4 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) và gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động cưỡng bức. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chủ trì phiên họp.

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

ỦY BAN ĐỐI NGOẠI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 7

23/05/2019 18:10

Chiều ngày 23/5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 7, thẩm tra việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI 2018 –THÀNH TỰU VÀ DẤU ẤN

ĐỐI NGOẠI QUỐC HỘI 2018 –THÀNH TỰU VÀ DẤU ẤN

04/02/2019 16:00

Là trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam, đối ngoại Quốc hội đang ngày càng mở rộng, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hoá, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước, nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam. Năm 2018 vừa qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành công chung của nền ngoại giao nước nhà với nhiều dấu ấn đặc biệt trong các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN ĐỐI NGOẠI KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN ĐỐI NGOẠI KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC

09/07/2018 08:49

Chiều 09/7, trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Đối ngoại, Thường trực Ủy ban Đối ngoại và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 ỦY BAN ĐỐI NGOẠI

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 5 ỦY BAN ĐỐI NGOẠI

09/07/2018 08:53

Sáng 09/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 5. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu chủ trì phiên họp.

Các tin đã đưa: