VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI TRONG HOẠT ĐÔNG ĐỐI NGOẠI NHÀ NƯỚC

23/08/2018 16:50

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp cùng Viện KAS của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Vai trò của Quốc hội trong hoạt động đối ngoại nhà nước" trong 2 ngày 23 và 24/8 tại Vĩnh Phúc.

UỶ BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

09/08/2017 14:56

Ngày 4/8/2017, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại đã tổ chức họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (Luật cơ quan đại diện). Đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại chủ trì cuộc họp.

HỘI THẢO VỀ SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA CÔNG ƯỚC ISTABUL VỀ TẠM QUẢN HÀNG HOÁ VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

08/08/2017 17:22

Nhằm có thêm thông tin trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa dự kiến trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp tháng 9 tới, ngày 8/8, tại Hải Phòng, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo về sự tương thích giữa Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa với hệ thống pháp luật Việt Nam. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì Hội thảo.

Ủy ban Đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ hai

20/04/2017 09:36

Ngày 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chủ trì phiên họp.

Thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội (sửa đổi)

17/02/2016 18:01

Chiều 17/2, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Quy chế hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điểu khiển phiên họp.

Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

29/10/2015 15:10

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, sáng 29/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)

13/10/2015 10:26

Sáng 13/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước La Hay

13/10/2015 10:29

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 42, chiều 13/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về việc gia nhập Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. Thảo luận tại Phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng, theo quy định của Hiến pháp, việc gia nhập Công ước này do Chủ tịch nước quyết định.

Các tin đã đưa: