THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI

18/08/2023

Từ ngày 21/8 đến 25/8/2023, Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Stéphanie D’Hose sẽ thăm chính thức Việt Nam

 

Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Stéphanie D’Hose

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương Quốc Bỉ Stéphanie D’Hose sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21/8 đến 25/8/2023.