ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM THAM GIA THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỂ KHẨN CẤP TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG IPU 144

22/03/2022

Ngày 22/3/2022, Đại hội đồng IPU 144 đã thảo luận về chủ đề khẩn cấp về Giải pháp hòa bình đối với tình hình tại Ucraina, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và toàn vẹn lãnh thổ do đoàn New Zealand đề xuất, Đoàn Việt Nam đã tham gia phát biểu, khẳng định Hòa bình và hợp tác luôn là ưu tiên hàng đầu và mục tiêu của Việt Nam...

 

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 22/3/2022, Đại hội đồng IPU 144 đã thảo luận về chủ đề khẩn cấp về Giải pháp hòa bình đối với tình hình tại Ucraina, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và toàn vẹn lãnh thổ do đoàn New Zealand đề xuất, Đoàn Việt Nam đã tham gia phát biểu, khẳng định Hòa bình và hợp tác luôn là ưu tiên hàng đầu và mục tiêu của Việt Nam; cũng là tôn chỉ, mục đích cao cả của Liên minh Nghị viện thế giới ngay từ những ngày đầu được thành lập cách đây 133 năm.

Việt Nam nhấn mạnh rằng mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bình đẳng chủ quyền, tôn trọng độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Trên cơ sở đó, Việt Nam rất lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay ở Ucraina. Việt Nam kêu gọi cần kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và tổn thất; giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đám phán thông qua tất cả các kênh. Việt Nam ghi nhận những nỗ lực đàm phán giữa các bên và mong rằng các bên bảo vệ an toàn, an ninh của người dân, cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế trong đó có các nghị viện thành viên IPU tiếp tục thúc đẩy và tạo thuận lợi đối thoại giữa các bên, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân, cũng như tạo điều kiện cho công tác bảo hộ công dân bao gồm những người Việt Nam tại đây.

Ban Mai