ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM THAM DỰ HỘI NGHỊ NỮ NGHỊ SỸ APPF – 29

13/12/2021 15:32

Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên lần thứ 29 Diễn đàn Nghị viện Châu Á – Thái Bình Dương (APPF – 29), trưa 13/12 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Hội nghị Nữ nghị sỹ với chủ đề ''Đạt được bình đẳng giới, cách thức đảm bảo nhạy cảm giới và đáp ứng giới trong đối phó với đại dịch COVID - 19 và phục hồi sau đại dịch'' theo hình thức trực tuyến.

 

Hội nghị APPF – 29 do Quốc hội Hàn Quốc đăng cai tổ chức

Hội nghị APPF – 29 do Quốc hội Hàn Quốc đăng cai tổ chức, diễn ra từ ngày 13 – 15/12 với chủ đề “Vai trò của nghị viện trong việc nâng cao khả năng tự cường trong thời kỳ hậu COVID – 19”. Cùng thời gian này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc và tham dự Hội nghị APPF – 29 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu tại 2 phiên toàn thể quan trọng của Hội nghị về các vấn đề chính trị, an ninh và các vấn đề kinh tế, thương mại.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao chủ đề của Hội nghị Nữ nghị sỹ, đồng thời tập trung phát biểu về việc đạt được bình đẳng giới thông qua tăng cường sự tham gia và đại diện của phụ nữ; thúc đẩy ứng phó với dịch COVID -19, bảo đảm yếu tố giới và phục hồi sau đại dịch.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà nêu rõ, trong hai năm qua, mục tiêu bình đẳng giới đã phải đối mặt với những thách thức to lớn do dịch bệnh COVID – 19. Phụ nữ chiếm một nửa dân số thế giới, tuy nhiên, họ phải chịu nhiều sự bất bình đẳng. Điều này bộc lộ nghiêm trọng hơn trong đại dịch. Phụ nữ bị mất việc làm và thu nhập, họ cũng phải chăm sóc gia đình nhiều hơn vì trẻ em học ở nhà và các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID – 19. Có thể thấy, phụ nữ đóng vai trò tiền tuyến trong việc chống lại virus corona cũng như trong việc phục hồi sau đại dịch. Do đó, chúng ta cần lên tiếng khuyến khích hành động của Quốc hội nhằm đạt được bình đẳng giới, bảo đảm yếu tố giới và cách tiếp cận giới trong khắc phục hậu quả đại dịch.

Toàn cảnh Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà cho biết, trong Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp quốc có Mục tiêu 5 về bình đẳng giới, tăng quyền, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái. Đây vừa là mục tiêu, vừa là một nội dung quan trọng của Nghị quyết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững khác. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có khuôn khổ pháp lý khá đồng bộ về bình đẳng giới, thông qua Hiến pháp, Luật Bình đẳng giới, các luật khác có liên quan và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Việt Nam còn thực hiện đổi mới kế hoạch hành động quốc gia cho người Việt Nam, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Việt Nam đã tham gia vào các cam kết quốc tế về bình đẳng giới bao gồm Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), Tuyên bố Bắc Kinh, Cương lĩnh hành động, Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) và Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, nữ đại biểu Việt Nam cũng tham gia nhiều cuộc họp của Quốc hội, có các sáng kiến về bình đẳng giới, thúc đẩy lồng ghép giới, nhạy cảm giới trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Những điều này đã góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia chính trị ở Việt Nam, và phụ nữ cũng có được việc làm tốt hơn, có cơ hội tiếp cận bình đẳng hơn với tất cả các dịch vụ kinh tế - xã hội.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà phát biểu

Cho biết cam kết của Việt Nam trong việc phấn đấu vì bình đẳng giới, đẩy mạnh hành động của Quốc hội về bình đẳng giới, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại chỉ rõ, tại Hội nghị APPF – 29, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam rất vui mừng được đóng góp cho các Nghị quyết của APPF – 29, hỗ trợ cho các nỗ lực của APPF nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Đồng thời, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại cũng đưa ra 5 đề xuất cho vấn đề này. Cụ thể:

Một là, Quốc hội phải tiếp tục hành động, tập trung vào các chính sách, chiến lược phục hồi, đáp ứng yêu cầu bình đẳng giới, bao gồm vận động, khởi xướng, tranh luận, ban hành, sửa đổi luật để hỗ trợ thực hiện Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, cũng như việc thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới, trao quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái.

Hai là, rà soát ngân sách quốc gia một cách tổng thể, dành nguồn lực để giải quyết các vấn đề bình đẳng giới, thúc đẩy thực hiện Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong quá trình phục hồi sau COVID – 19. Công việc này đòi hỏi có cách tiếp cận liên ngành và giám sát việc phân bổ ngân sách. 

Ba là, tăng cường sự đại diện và sự tham gia của các nữ Đại biểu Quốc hội nhằm thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong quá trình ra quyết định của Quốc hội; pháp luật phải đáp ứng vấn đề về giới; giám sát hành động của Chính phủ đối với đại dịch từ góc độ giới.

Bốn là, tăng cường hợp tác nghị viện với Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), các tổ chức quốc tế, giữa các thành viên APPF để chia sẻ kinh nghiệm và bài học nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, cách tiếp cận nhạy cảm giới và phản ứng với giới để ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch.

Năm là, khuyến khích xây dựng kiến thức và hiểu biết chung giữa các Đại biểu quốc hội từ các quốc gia khác nhau về tác động của COVID - 19 đối với việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái./.

Hồ Hương- Minh Thành

Các bài viết khác