ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VIỆT NAM DỰ PHIÊN HỌP CHUẨN BỊ VĂN KIỆN APPF-29

24/11/2021 13:35

Sáng 24/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự phiên họp thứ ba của Ủy ban Soạn thảo văn kiện Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 29 (APPF-29), nhằm thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau về các dự thảo Nghị quyết.

 

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà 

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, tham dự phiên họp.

Tại phiên họp do Quốc hội Hàn Quốc chủ trì, các đoàn Nghị viện thành viên APPF đã tiếp tục góp ý, thảo luận và thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong 4 dự thảo Nghị quyết về: “Sự dẫn dắt của Nghị viện vì hoà bình và an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và hơn thế nữa”; “Chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”; “Hành động chung của Nghị viện trong phản ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”; “Tăng cường hội nhập kinh tế và thúc đẩy thương mại trong khu vực”… 

Các dự thảo nghị quyết này đã được thảo luận tại các nhóm làm việc trước đó. Đoàn Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực và có trách nhiệm vào các dự thảo Nghị quyết được đề xuất. Nhiều ý kiến do Đoàn Việt Nam đề xuất đã được tiếp thu vào các dự thảo Nghị quyết, góp phần hoàn thiện các văn kiện của Hội nghị APPF-29 do Quốc hội Hàn Quốc chủ trì tổ chức vào tháng 12 tới, với chủ đề “Vai trò của nghị viện trong việc nâng cao khả năng tự cường phục hồi hậu Covid-19”.

Hội nghị thường niên APPF là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng trong tổng thể chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của Quốc hội nước ta. Là thành viên chính thức của APPF từ năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của APPF, trên tinh thần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, nâng tầm đối ngoại đa phương, tiếp tục phát huy vị thế và vai trò là thành viên tích cực của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế hợp tác liên nghị viện khu vực và thế giới; sẵn sàng hợp tác vì sự phục hồi và phát triển của khu vực sau đại dịch, hướng tới tương lai của một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, sáng tạo, gắn kết và phát triển bền vững, theo tinh thần của Tuyên bố Hà Nội được thông qua tại Hội nghị APPF 26 năm 2018.

Ngọc Anh

Các bài viết khác