CHỦ NHIỆM UỶ BAN ĐỐI NGOẠI VŨ HẢI HÀ: THÚC ĐẨY SỰ HỢP TÁC SÂU RỘNG TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Đánh giá về kết quả chuyến thăm chính thức Hungary cùng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26 - 30/6 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, chuyến thăm đã đạt được những kết quả thành công tốt đẹp, hai Bên chia sẻ nhiều quan điểm từ hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững đến an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo... đ...