PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: CẦN TRIỂN KHAI GIẢI TRÌNH NGAY NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH THỜI SỰ, VẤN ĐỀ BỨC XÚC MÀ CỬ TRI NÊU RA

22/12/2023

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc tổng kết của Ủy ban KH, CN &MT sáng 22/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Ủy ban cần chú trọng công tác giải trình, triển khai ngay những vấn đề có tính thời sự, vấn đề bức xúc mà cử tri nêu ra và phải có kết luận để kịp thời xử lý, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với Chính phủ và các cơ quan...

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025

Sáng 22/12, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng kết, đánh giá công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; các Phó Chủ nhiệm của Ủy ban cùng các thành viên của Ủy bab; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; ông Hoàng Quang Hàm- Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Toàn cảnh cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phát biểu tại cuộc họp tổng kết, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhấn mạnh: Trong năm 2023, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn, bao gồm cả lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong điều kiện nguồn nhân lực hạn chế, eo hẹp về thời gian; các văn bản Luật, Nghị quyết, báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát... đều được chuẩn bị công phu, có chất lượng tốt.

Do chủ động trong kế hoạch, quán triệt phương châm “từ sớm, từ xa”; bố trí nhân lực hợp lý, phương pháp tổ chức làm việc khoa học nên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Các nội dung do Ủy ban thẩm tra đã thể chế hóa đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, ý kiến, kết luận của Bộ Chính trị cũng như yêu cầu đổi mới của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát yêu cầu của đời sống kinh tế-xã hội; bảo đảm tính khả thi và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; công tác giám sát đã tạo hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội, các kiến nghị giám sát đã góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực thi pháp luật.

Thường trực Ủy ban đã thực hiện tốt việc điều hành, tổ chức thực hiện các công việc của Ủy ban; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương trong các hoạt động liên quan; tổ chức tốt các phiên họp toàn thể Ủy ban, các đoàn giám sát, khảo sát để huy động sự tham gia của các thành viên Ủy ban.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các thành viên của Ủy ban tích cực, trách nhiệm cao trong tham gia công tác xây dựng pháp luật, giám sát của Ủy ban, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến tại diễn đàn Quốc hội, hội nghị, hội thảo; thực hiện tốt chức trách của đại biểu Quốc hội và thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Đề cập về kế hoạch công tác năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết: Năm 2024, khối lượng công việc lập pháp của Ủy ban khá lớn, cụ thể: Thẩm tra Quy hoạch không gian biển Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về vấn đề này. Thẩm tra dự án Luật Địa chất và khoáng sản, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8; thẩm tra dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

Ủy ban theo dõi, chuẩn bị kế hoạch thẩm tra các dự án Luật khác có thể được bổ sung như: dự án Luật Điện lực (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dự án Luật Cấp thoát nước, dự án Luật Công nghiệp công nghệ số... và chủ động triển khai thực hiện khi các dự án này được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thẩm tra; Tham gia phối hợp thẩm tra các nội dung khác theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, để đảm đương được khối lượng công việc trên, ngay từ những tháng cuối năm 2023, Thường trực Ủy ban đã triển khai phân công công việc trong 04 Tiểu ban; xây dựng Kế hoạch triển khai cho từng nhiệm vụ; tìm kiếm thông tin, tài liệu liên quan, xác định các vấn đề cần tập trung làm rõ. Chủ nhiệm Ủy ban tổ chức làm việc với từng Tiểu ban để triển khai các công việc của năm 2024.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy báo cáo tổng kết, đánh giá công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Ủy ban.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, có sự điều chỉnh phù hợp với điều kiện nguồn lực của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi phân công thẩm tra các dự án Luật, đặc biệt là với các dự án luật Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 để bảo đảm chất lượng, tiến độ thẩm tra, tham mưu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật. Cần xem xét, sửa đổi quy định về Danh mục bí mật nhà nước đối với cơ cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là đối với các báo cáo giám sát để tạo thuận lợi cho việc thực hiện hiệu quả chức năng giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định và thực thi nhiệm vụ của công chức Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cần quan tâm hơn nữa tới điều kiện làm việc, nhà ở, chế độ tiền lương, phụ cấp, nghỉ dưỡng... đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách, cán bộ công chức Văn phòng Quốc hội trong điều kiện thường xuyên phải làm thêm giờ, làm việc ngày nghỉ.

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, bám sát tiến độ đề ra nhưng phải đảm bảo sát thực tiễn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cơ bản đánh giá cao tinh thần khẩn trương, chủ động xây dựng, tổ chức, thực hiện kế hoạch công việc trong năm công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Các kế hoạch đều bám sát nội dung, nhiệm vụ được phân công, chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp thực hiện tốt Đề án xây dựng Quốc hội điện tử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao tập thể Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và tập thể cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị đã cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm cao để hoàn thành cơ bản, xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Các dự án Luật do Ủy ban chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua đều đạt tỷ lệ tán thành cao; hoàn thành chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021”. Ủy ban cũng tích cực tham gia cho ý kiến với nhiều dự án luật, nhiều báo cáo khác; tích cực thực hiện giám sát chuyên đề của Ủy ban, khảo sát, làm việc thực tế về thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, các công trình quan trọng của quốc gia…

Trong năm 2024, khối lượng công việc lập pháp của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường khá lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần chủ động trong kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ một cách khoa học, bám sát tiến độ đề ra nhưng cũng phải đảm bảo sát thực tiễn.

Ủy ban cần phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung tổng lực để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đặc biệt là những vấn đề khó, thời gian gấp gáp. Bên cạnh đó, Ủy ban cần triển khai các đoàn giám sát, khảo sát làm việc với các Bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện các nội dung trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ ngành, địa phương, tăng cường tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học. Mặt khác, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần chú trọng tới công tác giải trình, không cần lựa chọn vấn đề quá lớn với thời gian triển khai dài, mà cần triển khai ngay những vấn đề có tính thời sự, vấn đề bức xúc mà cử tri nêu ra và phải có kết luận để kịp thời xử lý, đưa ra các giải pháp cụ thể đối với Chính phủ và các cơ quan.

Ngoài ra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần tập trung triển khai thẩm tra Quy hoạch không gian biển Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

Một số hình ảnh tại cuộc họp tổng kết:

Toàn cảnh cuộc họp tổng kết, đánh giá công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong năm 2023.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy nhấn mạnh những kết quả đạt được của Ủy ban trong năm 2023.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn đề cập một số nội dung của Tiểu ban sẽ triển khai trong năm 2024.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần.

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Ngọc Hoa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường triển khai một số nội dung trọng tâm trong năm 2024./.

Bích Lan - Minh Hùng