ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG KẾT NHIỆM KỲ KHÓA XIV (2016 - 2021)

22/03/2021

Thực hiện Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 22/3, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV (2016 - 2021). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện các Bộ, ngành hữu quan và toàn thể thành viên khóa XIV của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV (năm 2016), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XIV được thành lập, gồm 41 thành viên là Đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Sau 05 trôi qua, các thành viên Ủy ban với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm trí tuệ đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của nước nhà. Với ý thức trách nhiệm cao, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban, của lãnh đạo và chuyên viên Vụ, sự phối hợp trong công tác của các cơ quan liên quan và sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban đã hoàn thành xuất sắc tất cả các nhiệm vụ được giao.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, nhìn lại nhiệm kỳ 05 năm, vui mừng thấy rằng Quốc hội khóa XIV đã thực hiện thành công nhiệm vụ của mình; một nhiệm kỳ Quốc hội đổi mới sâu sắc, toàn diện và hiệu quả. Để đạt được hiệu quả đó, có sự đóng góp to lớn của các Ủy ban, trong đó có Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội với những hoạt động sôi nổi và toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình về tư duy kinh tế và khoa học công nghệ, nhiều dự án Luật mà Ủy ban thẩm tra có ý nghĩa quan trọng trong các lĩnh vực này. Ủy ban đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua các Luật có ý nghĩa lớn lao, tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để các cơ quan quản lý thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần thể chế hóa chủ trương đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển.

Ngoài ra, trong các lĩnh vực giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban cũng nỗ lực thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Quốc hội hi vọng Ủy ban tiếp tục kế thừa những kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ủy ban được giao phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ủy ban đã kế thừa, hoàn thiện và phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai đã được quan tâm với những đề xuất, nghiên cứu, thẩm tra, giám sát, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Từ tháng 7/2016 đến nay, Ủy ban đã được giao chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua 12 dự án luật. Đặc biệt, nội dung các Luật có nhiều điểm mới, đột phá như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng; đa dạng hóa nguồn lực. qua đó, các Luật đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để các cơ quan quản lý thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần thể chế hóa chủ trương đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về lĩnh vực nông nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển. Ủy ban cũng phối hợp thẩm tra các dự án luật, Phối hợp xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV và từng năm. Các thành viên Ủy ban đã tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến pháp luật tại các kỳ họp Quốc hội, được lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội đánh giá cao về vấn đề này.

Các thành viên Ủy ban phát biểu tại Hội nghị

Nhiệm kỳ Khóa XIV cũng ghi dấu sự đổi mới trong hoạt động của Ủy ban, đặc biệt trong thực hiện các chuyên đề giám sát. Các chương trình giám sát được xây dựng cụ thể, chi tiết và luôn thực hiện với quan điểm: giám sát cần phải sáng tạo và sát thực với địa phương, địa bàn và đi vào những vấn đề hóc búa mà cử tri và người dân quan tâm. Giám sát nhưng không quá phụ thuộc vào các báo cáo của Chính phủ, như vậy mới đạt hiệu quả cao. Giám sát phải đưa ra những vấn đề mà cử tri hiện tại đang bức xúc và hướng giải quyết trong tương lai. Trên cơ sở kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước, việc đổi mới giám sát đã giúp Ủy ban có nhiều kiến nghị cụ thể đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có liên quan để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ủy ban cũng đã tổ chức 05 phiên giải trình của các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan tại Ủy ban về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tại Hội nghị, các thành viên Ủy ban cũng bày tỏ sự tán thành cao với báo cáo tổng kết, đồng thời các thành viên Ủy ban cũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm qua nhiệm kỳ khóa XIV, đó là: Liên tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng và trách nhiệm của từng đồng chí là Thường trực Uỷ ban và thành viên Uỷ ban tạo nên sự đoàn kết, thống nhất; Trong công tác lập pháp, chủ động sớm triển khai các nhiệm vụ từ lúc được phân công, phối hợp chặt chẽ với tất cả các bên liên quan; Trong công tác giám sát, lấy hiệu quả giám sát là thước đo, tiến hành khoa học, không hình thức, phô trương, lãng phí, bám sát đến kết quả cuối cùng với tinh thần trách nhiệm cao nhất; Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng của Vụ tham mưu, giúp việc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy nêu rõ, phát triển cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, tiếp nối những thành tựu của Ủy ban qua các nhiệm kỳ,  Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã để lại những dấu ấn quan trọng, đáng tự hào, cùng với các cơ quan của Chính phủ đã hình thành một hệ thống pháp luật về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường làm cơ sở cho việc đẩy mạnh phát triển nền khoa học công nghệ nước nhà, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững đất nước, đặc biệt, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước. Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường hợp tác quốc tế để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, để đóng góp tốt hơn cho công cuộc xây dựng đất nước, thúc đẩy hiệu qủa quá trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam trên trường Quốc tế./.

Hồ Hương- Bùi Hùng

Các bài viết khác