HÌNH ẢNH CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

28/04/2021

Chiều ngày 28/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI

28/04/2021

Chiều 28/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG KẾT NHIỆM KỲ KHÓA XIV (2016 - 2021)

22/03/2021

Thực hiện Kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 22/3, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV (2016 - 2021). Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ GIÁM SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN

18/03/2021

Ngày 17/3, tại Bình Thuận, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Minh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện các kiến nghị về môi trường tại các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH THÁI BÌNH

15/01/2021

Chiều ngày 14/01, Đoàn khảo sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện giám sát “Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm” do đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn.

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI KHẢO SÁT TẠI HUYỆN TIỀN HẢI TỈNH THÁI BÌNH

15/01/2021

Sáng ngày 14/01, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thực hiện các kiến nghị giám sát việc việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm do đồng chí Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Tiền Hải.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THÚ Y CÁC CẤP

25/11/2020

Sáng ngày 25/11, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về thú y, tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan thú y các cấp”. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng chủ trì Hội nghị.

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ "ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THÚ Y, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THÚ Y CÁC CẤP

25/11/2020

Sáng ngày 25/11, tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật về thú y, tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan thú y các cấp”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Hội nghị.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

04/08/2020

Sáng ngày 04/8, tại Trụ sở làm việc của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy chủ trì Hội thảo.

HÌNH ẢNH HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

04/08/2020

Sáng ngày 04/8, tại Trụ sở làm việc của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy chủ trì Hội thảo.

Các tin đã đưa: