PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI DỰ VÀ CHỈ ĐẠO PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

16/10/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, ngày 16/10, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến.

 

Toàn cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp. Tham dự phiên họp có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; toàn thể các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và một số Uỷ ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tập trung thẩm tra về 5 nội dung. Cụ thể, thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho khoa học và công nghệ năm 2021 và dự kiến nhiệm vụ, ngân sách cho khoa học và công nghệ năm 2022; thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11; thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2021 và dự kiến nhiệm vụ, ngân sách cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022; cho ý kiến về Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban; thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý nghĩa quan trọng để bàn thảo, đánh giá cụ thể về vấn đề đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ; thẩm tra các báo cáo của Chính phủ để chuẩn bị phục vụ cho Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng nhấn mạnh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đóng vai trò quan trọng, tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển hoạt động khoa học, công nghệ nước nhà.  Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn trong thời gian tới, các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò chuyên môn của mình, đồng thời  giữ mối liên hệ với cử tri nơi mình được bầu cử đê nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cử tri liên quan đến những vấn đề thực tiễn hiện nay như: vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lũ lụt, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảch dịch bệnh phức tạp… để đề xuất định hướng nhiệm vụ cho hoạt động khoa học, công nghệ trong thời gian tới thích ứng và phù hợp với thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, các chỉ tiêu kinh tế của chúng ta có thể không đạt, nhưng hoạt động khoa học, công nghệ không thể đứt gãy, gián đoạn… đặc biệt là hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong bối cảnh bình thường mới, nhất là trong tiến bộ y học, chăm sóc sức khỏe người dân, sản xuất vaccine, thuốc, thiết bị y tế….

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong rằng phiên họp hôm nay sẽ góp phần đánh giá xác đáng về vấn đề đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ, từ đó đề xuất các cơ chế để phát huy hiệu quả hiệu quả đầu tư cho lĩnh vực này; tính hiệu quả của các đề tài khoa học; thực trạng đầu tư cho vấn đề bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; đặc biệt là giải pháp nhằm đẩy mạnh cơ chế sử dụng các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp trí tuệ...

Trong buổi sáng, phiên họp sẽ làm việc về nội dung thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho khoa học và công nghệ năm 2021 và dự kiến nhiệm vụ, ngân sách cho khoa học và công nghệ năm 2022; thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11.

Buổi chiểu, phiên họp tiếp tục thẩm tra nội dung thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2021 và dự kiến nhiệm vụ, ngân sách cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022; thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; và cho ý kiến về Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy ban.

Cổng TTĐTQH tiếp tục thông tin chi tiết về nội dung Phiên họp./.

Thu Phương - Nghĩa Đức