ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THẨM TRA DỰ ÁN HỒ NƯỚC KA PÉT

21/10/2019

Chiều ngày 21/10, tại Tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11 về thẩm tra dự án công trình Hồ nước Ka Pét.

Toàn cảnh Phiên họp

Tham gia Phiên họp còn có: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh; đại diện Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cùng toàn thể các thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia (Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng 162,55ha rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn Núi Ông). Cấp quyết định chủ trương đầu tư Dự án là Quốc hội, do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận là cơ quan chủ quản đầu tư.  Dự án Hồ chứa nước Ka Pét với dung tích chứa 51,21 triệu m3 nước có nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016 -2020 là 186,502 tỷ đồng, giai đoạn sau năm 2020 là 399,145 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2024.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng báo cáo tầm quan trọng của Dự án 

Nhấn mạnh sự cần thiết của dự án, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, Huyện Hàm Thuận Nam là huyện khô hạn thường xuyên của tỉnh Bình Thuận, nguồn nước mặt hàng năm được khai thác chủ yếu từ 3 con sông gồm sông Phan, sông Mương Mán và sông La Ngà. Nguồn nước này phân bố không đồng đều trong năm, vào mùa mưa lượng nước trên các sông rất lớn, gây ra lũ lụt, trong khi vào mùa khô nước sông cạn kiệt, gây khó khăn trong việc cung cấp nước sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân trong huyện. Việc xây dựng hệ thống các hồ chứa nước là vấn đề cần được quan tâm nhằm điều tiết nguồn nước, đáp ứng nhu cầu về nước cho sản xuất và sinh hoạt. Đặc biệt là việc cấp nước sinh hoạt cho trung tâm Thị trấn Thuận Nam và cấp nước cho cây trồng chủ lực là cây Thanh long về mùa khô. Do vậy, nếu được đầu tư xây dựng, hồ chứa nước Ka Pét sẽ là một trong những công trình quan trọng có tính quyết định đối với việc cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, để phát triển xã hội.

Tại Tờ trình của Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án. Đồng thời, do dự án có quy mô nhỏ tương đương nhóm B và tỉnh Bình  Thuận có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án hồ chứa thủy lợi có quy mô tương tự hoặc lớn hơn, đề nghị giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra

Thay mặt Thường trực Ủy ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Vinh Hà trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra dự án công trình Hồ chứa nước Ka Pét và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét.

Tại báo cáo thẩm tra nêu rõ, dự án công trình Hồ Ka Pét đáp ứng tiêu chí công trình quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Dự án có quá trình chuẩn bị công phu từ nhiều năm, tuân thủ đầy đủ các quy dịnh của pháp luật. Hồ sơ Dự án được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đất đai.

Trong Nghị quyết của Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án, cho phép Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án như đề xuất tại Tờ trình của Chính phủ đề thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện Dự án.

Thảo luận tại Phiên họp, đa số ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét và nhấn mạnh thêm: công trình sẽ có tính quyết định trong việc cấp nước không chỉ cho huyện Hàm Thuận Nam mà còn đối với việc cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết và vùng Nam Bình Thuận để phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình khí hậu rất phức tạp hiện nay. Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị, cần bổ sung thêm những điểm tích cực trong đánh giá tác động về mặt sinh thái; làm rõ báo cáo tiền khả thi có tác động cụ thể như thế nào đến môi trường….

Về phương án, trồng rừng thay thế, đại biểu Bùi Thanh Tùng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cho rằng, vì rừng tự nhiên khác với rừng trồng, do vậy cần rà soát lập phương án bố trí trồng cây thay thế cho phù hợp với điều kiện địa phương về lâm sinh và đa dạng sinh học.

Góp ý vào dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tưu dự án Hồ chứa nước Ka Pét, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị cân nhắc quy định tại Điều 3 dự thảo. Dự thảo Nghị quyết nên quy định theo hướng cho phép thực hiện cơ chế đặc thù nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án. Về chế độ thông tin báo cáo, một số ý kiến đại biểu đề nghị không cần phải quy định hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án như Điều 4 dự thảo Nghị quyết mà nên quy định theo hướng báo cáo 02 lần vào thời điểm giữa kỳ và khi hoàn thành dự án.

 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng phát biểu kết luận Phiên họp

Kết luật Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, tất cả các ý kiến phát biểu tại Phiên họp thẩm tra đều cơ bản tán thành và nhất trí với chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị Ủy ban tiếp tục giao trách nhiệm cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Vinh Hà phụ trách hoàn thiện Báo cáo thẩm tra cũng như dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến./.

Lan Anh - Nghĩa Đức