PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 12 CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

05/05/2020

Chiều ngày 05/5, Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp Phiên toàn thể lần thứ 12 để thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì phiên họp

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

05/05/2020

Để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 05/5, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 bằng hình thức trực tuyến, thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì phiên họp.

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THẨM TRA DỰ ÁN HỒ NƯỚC KA PÉT

21/10/2019

Chiều ngày 21/10, tại Tòa nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 11 về thẩm tra dự án công trình Hồ nước Ka Pét.

HÌNH ẢNH PHIÊN THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

07/10/2019

Sáng ngày 04/10, tại Hà Nội, Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 10. Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Phiên họp. Phiên họp diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 04 đến 05/10) với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV.

HÌNH ẢNH PHIÊN THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XÂY DỰNG

07/10/2019

Chiều ngày 04/10, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng. Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Phiên họp.

THẨM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, NGÂN SÁCH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

05/10/2019

Chiều ngày 05/10, tiếp tục ngày làm việc thứ hai, Phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách năm 2019; dự kiến nhiệm vụ, ngân sách năm 2020 trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng chủ trì phiên họp.

THẨM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, NGÂN SÁCH NĂM 2019 TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

05/10/2019

Ngày 05/10, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019, dự kiến kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng chủ trì phiên họp.

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XÂY DỰNG

04/10/2019

Chiều ngày 04/10, tại Hà Nội, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Phiên họp.

THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

04/10/2019

Sáng ngày 04/10, tại Hà Nội, sau khi khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Phiên họp.

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HỌP PHIÊN TOÀN THẾ LẦN THỨ 10

04/10/2019

Sáng 04/10, tại Hà Nội, Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 10, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì Phiên họp.

Các tin đã đưa: