THỐNG NHẤT VIỆC RÀ SOÁT LUẬT ĐIỆN LỰC VÀ LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

11/01/2023 10:21

Sáng ngày 11/1, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức cuộc làm việc với Bộ Công Thương về việc rà soát Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

ỦY BAN KH, CN&MT HỌP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỂ THỐNG NHẤT TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đồng Ngọc Ba và các cán bộ, chuyên viên của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cùng một số chuyên gia.

Cuộc làm việc được thực hiện theo yêu cầu tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với Bộ Công Thương về việc rà soát Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương.


Đoàn đại biểu, cán bộ của Bộ Công Thương tham dự cuộc làm việc.

Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) Phạm Quang Huy đề cập về tiến độ rà soát Luật Điện lực.

Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết về tiến độ rà soát Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đồng Ngọc Ba đề cập về việc rà soát Luật Điện lực và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải có sự thống nhất, tránh chồng chéo với các luật khác.

Chuyên gia Nghiêm Xuân Bạch đóng góp ý kiến vào Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

Bích Lan - Nghĩa Đức