ỦY BAN KHCN&MT LÀM VIỆC VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KẾ HOẠCH TIẾP THU, GIẢI TRÌNH, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI)

23/12/2022 17:13

Chiều 23/12, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Tiểu ban Xây dựng, giao thông, công thương của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương) về Kế hoạch tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

SỬA ĐỔI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI) ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 4

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì cuộc làm việc. Tham dự cuộc làm việc còn có ông Trịnh Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cùng các cán bộ của hai cơ quan. 


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi phát biểu tại cuộc làm việc với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương).

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết: Ngày 02/11/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và ngày 10/11/2022, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (dự án Luật). Ngày 28/11/2022, Tổng Thư ký Quốc hội có Báo cáo số 1832/BC-TTKQH tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Tổng số có 148 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến tại Tổ và 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại Hội trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tiểu ban Xây dựng, giao thông, công thương xây dựng dự kiến Kế hoạch tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Thời gian từ sau kỳ họp thứ 4 đến khi dự án Luật được thông qua.


Thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại cuộc làm việc. 

Nội dung công việc tập trung vào việc chuẩn bị Báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Họp với một số cơ quan, tổ chức hữu quan về một số vấn đề lớn của dự án Luật; Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật để chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Khảo sát thực tiễn, tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến dự án Luật; Tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, hoàn thiện Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Ngoài ra, nội dung công việc cũng tập trung vào rà soát để bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và thống nhất của dự án Luật với hệ thống pháp luật, kỹ thuật lập pháp; Xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hồ sơ dự án Luật và nội dung cần biểu quyết thông qua trước khi thông qua toàn văn dự án Luật...


Các cán bộ thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương).

Tại cuộc làm việc, các cán bộ, nhân viên của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã tham gia góp ý, thống nhất, chia sẻ với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Kế hoạch tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu và xây dựng để mọi công đoạn chuẩn bị cho dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) trình Quốc hội khóa XV xem xét, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 5 được hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ đề ra./.

Bích Lan