ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THẢO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CẦN THƠ

07/10/2019

Ngày 07/10, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo "Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam". Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu là thành viên một số ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh hội thảo

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và Giám đốc GIZ Tim McGrath đồng chủ trì Hội thảo.

Mục đích của hội thảo nhằm xác định những bất cập và khoảng trống về chính sách, pháp luật trong ứng phó biến đổi khí hậu, với hơn 15 tham luận của các đại biểu là chuyên gia, các nhà khoa học...  xoay quanh các vấn đề: Bối cảnh và kinh nghiệm Quốc tế; Các Giải pháp về chính sách, pháp luật thúc đẩy kinh doanh tín chỉ carbon và tham gia thị trường carbon thế giới; Phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường; Đẩy mạnh ứng dụng Khoa học – Công nghệ tăng cường liên kết vùng trong ứng phó biến đổi khí hậu với những đề xuất có giá trị cho việc thẩm tra, sửa đổi và bổ sung nội dung về biến đổi khí hậu vào dự thảo sửa đổi một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng qua 5 năm triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2014, ngoài việc thực hiện những kết quả đạt được thì vẫn còn một số bất cập hạn chế như: hành lang pháp lý cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu cần được tiếp tục phát triển, hoàn thiện thông qua quy định cụ thể trong một số lĩnh vực, khu vực còn mang tính tự phát; các quy định về biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường 2014 chỉ tập trung vào khía cạnh thách thức mà chưa thể hiện được cơ hội mà biến đổi khí hậu mang lại…

Bên cạnh đề xuất tiếp tục đầu tư, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước, các đại biểu tham dự cũng đưa ra góp ý về kế hoạch phát triển thuỷ lợi, nâng cao khả năng tưới, tiêu nước cho các vùng thường xuyên bị hạn hán, úng ngập nặng, nhất là ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hoàn thành việc điều tra và xây dựng bản đồ tài nguyên nước mặt và nước ngầm./.

Vũ Thạch