HỘI THẢO HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

29/09/2020

Ngày 28/9, tại Tp.Hồ Chí Minh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì hội thảo.

LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

15/05/2020

Ngày 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

HÌNH ẢNH ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

17/04/2020

Sáng ngày 17/4, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

17/04/2020

Sáng ngày 17/4, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THẢO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CẦN THƠ

07/10/2019

Ngày 07/10, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức hội thảo "Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam". Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu là thành viên một số ủy ban của Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CÁC DỰ THẢO LUẬT

20/09/2019

Ngày 20/9 tại Đà Nẵng, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, đối với các tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Vinh Hà chủ trì hội thảo.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

29/08/2019

Ngày 28/8, tại Tp.Hồ Chí Minh, Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, đối với các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Chủ nhiệm Uỷ ban Phan Xuân Dũng chủ trì hội thảo.

CÁC BỘ, NGÀNH GÓP Ý KIẾN CHO DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ LUẬT ĐÊ ĐIỀU

22/08/2019

Sáng 22/8, tại Hội thảo do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng chủ trì, một số Bộ, ngành đã tham gia góp ý kiến cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA NAM

05/07/2019

Ngày 03/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng cùng Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội phối hợp tổ chức buổi Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014.

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT KIẾN TRÚC

01/03/2019

Ngày 01/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp cùng Ban soạn thảo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý về dự án Luật Kiến trúc.

Các tin đã đưa: