SỬA ĐỔI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

09/08/2022 17:44

Chiều ngày 09/8, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và và Môi trường Lê Quang Huy chủ trì Hội nghị.

XÁC ĐỊNH KỸ LƯỠNG LÀ TÀI NGUYÊN TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG, KHAI THÁC HIỆU QUẢ NHẤT

08/08/2022 11:50

Sáng ngày 08/8, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo chuyên đề về Phương thức cấp phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MỘI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI ĐẮC LẮK

02/08/2022 08:34

Chiều ngày 01/8, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN GÓP PHẦN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ

09/05/2022 09:05

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn khẳng định: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng hạ tầng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khai thác hiệu quả tài nguyên, nguồn lực...

ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ BA

08/05/2022 11:41

Sáng ngày 08/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ ba thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI TỈNH NGHỆ AN

03/03/2022 18:19

Ngày 03/3, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Phương Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng Đoàn, đã đến làm việc, khảo sát thực tế tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An, Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực VI để phục vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số Vô tuyến điện dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022.

HỘI THẢO HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

29/09/2020 08:13

Ngày 28/9, tại Tp.Hồ Chí Minh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì hội thảo.

LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

15/05/2020 09:02

Ngày 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

HÌNH ẢNH ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

17/04/2020 15:55

Sáng ngày 17/4, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp mở rộng, thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

THẨM TRA SƠ BỘ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

17/04/2020 13:58

Sáng ngày 17/4, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.

Các tin đã đưa: