PHIÊN HỌP THỨ 4 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016-2021”

08/09/2023

Chiều 08/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ 4 của Đoàn Giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 3 CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016-2021”

ĐOÀN ĐẠI BIỂU CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI VIỆT NAM THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG TẠI AUSTRALIA

Toàn cảnh Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có Phó nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cùng các Ủy viên; đại diện các Ủy ban của Quốc hội cùng các đơn vị hữu quan.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đoàn giám sát, Tổ giúp việc đã xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, Báo cáo tóm tắt kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyên để giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021", gửi xin ý kiến thành viên Đoàn giám sát, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Công Thương (văn bản số 607/ĐGS-KHCNMT ngày 31/8/2023 của Đoàn giám sát).

Phó nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi.

Đến nay, đã có 13/22 đồng chí thành viên Đoàn giám sát cho ý kiến; có 02/10 cơ quan cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo, trong đó có 02 ý kiến nhất trí với dự thảo, 13 ý kiến cơ bản nhất trí và có góp ý trực tiếp vào dự thảo. Tổ giúp việc đã tiếp thu các ý kiến góp ý và thể hiện như trong dự thảo Báo cáo và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, còn một số góp ý kiến cần xin ý kiến Lãnh đạo Đoàn giám sát trước khi tiếp thu, hoàn thiện.

Các đại biểu tham dự Phiên họp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục thông tin về Phiên họp./.

Bích Lan - Nghĩa Đức

Các bài viết khác