ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2016-2021” LÀM VIỆC VỚI 3 BỘ

10/08/2023

Sáng 10/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự cuộc làm việc.

GIÁM SÁT PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG CẦN XÁC ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM BỘ, NGÀNH ĐỂ ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

NGHIÊN CỨU CÁCH TÍNH GIÁ ĐIỆN HỢP LÝ ĐỂ VỪA ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG NHƯNG VẪN THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Toàn cảnh cuộc làm việc của Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải.

Tham dự cuộc làm việc có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và các thành viên Đoàn giám sát; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ ngành, cơ quan hữu quan cùng các chuyên gia.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15 29/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề, Đoàn giám sát đã ban hành Kế hoạch số 355/KH-ĐGS ngày 28/10/2022 về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021 với rất nhiều công việc và hoạt động cần tiến hành như tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, giám sát thực tế tại địa phương và tổ chức các cuộc làm việc với bộ, ngành, tập đoàn, Chính phủ.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu tại cuộc làm việc.

Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ. Hôm nay, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải. Đây là 03 cơ quan cuối cùng trong chuỗi làm việc của Đoàn giám sát trước khi làm việc với Chính phủ chiều nay.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Để đáp ứng yêu cầu đề ra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về năng lượng trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung vào việc đánh giá, làm rõ: Kết quả nổi bật đã đạt được; Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, khuyết điểm, sai phạm (nếu có), nguyên nhân khách quan, chủ quan; Trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu; Giải pháp và đề xuất, kiến nghị./.

Bích Lan - Minh Thành

Các bài viết khác