ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

02/08/2023

Sáng 02/8, tại TP. Đồng Xoài, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT TẠI BÌNH PHƯỚC

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện UBND tỉnh Bình Phước cho biết, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án và hoàn thành các hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp hiện nay đã có ý thức và cố gắng thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh phát biểu

Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các quy định pháp luật bảo vệ môi trường như: chưa xây dựng các công trình bảo vệ môi trường hoàn chỉnh hoặc theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt; việc vận hành các công trình xử lý chất thải còn chưa thường xuyên hoặc không đúng quy trình; tình trạng xả nước thải, khí thải, rác thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường vẫn diễn ra… dẫn đến việc cử tri, Nhân dân có nhiều khiếu nại, phản ánh trong thời gian qua. Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 14 đơn vị với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bình Phước sẽ cụ thể hoá các quy định, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường của Trung ương phù hợp với điều kiện của tỉnh; tăng cường quản lý chất thải rắn; thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường trong các hoạt động như: thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Dự án cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản, cấp Giấy phép môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh phát biểu

Các thành viên Đoàn công tác

UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về khoảng cách an toàn môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; hướng dẫn địa phương ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; có các chính sách tăng cường thu hút nhà đầu tư các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải đô thị ….

Đoàn công tác đánh giá cao UBND tỉnh Bình Phước đã tích cực chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề cập thẳng thắn các vấn đề khó khăn, tồn tại, bất cập. Qua khảo sát thực tiễn cho thấy, nhiều nhiệm vụ bảo vệ môi trường đặt ra cần tiếp tục giải quyết. Đoàn công tác đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh rà soát cụ thể các trường hợp và tổ chức kiểm tra, thanh tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với UBND tỉnh Bình Phước

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh đề nghị UBND tỉnh Bình Phước cần tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào các cơ sở chăn nuôi lớn ở khu vực nông thôn, cơ sở khai thác khoáng sản, chế biến mủ cao su, các dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư, đô thị, cụm công nghiệp; tiếp tục chỉ đạo việc bảo đảm xây dựng theo quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường; đầu tư cải tạo nâng cấp hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp rác không đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn.

Các kiến nghị, đề xuất của Bình Phước sẽ được Đoàn công tác tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)

Các bài viết khác