ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT TẠI BÌNH PHƯỚC

01/08/2023

Chiều 01/8, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Phước về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường.

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN TUẤN ANH TIẾP GIÁO SƯ TOÁN HỌC ISRAEL

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Phước

Báo cáo với Đoàn khảo sát, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Phước Nguyễn Minh Chiến cho biết, thời gian qua, vấn đề ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp với các ngành chức năng xử lý các doanh nghiệp vi phạm về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hiện cơ cấu Ban Quản lý Khu Kinh tế chưa có bộ phận thanh tra và không có chức năng xử phạt vi phạm hành chính, do đó Ban chỉ phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, dẫn đến hiệu lực, hiệu quả trong công tác này còn hạn chế, chưa đạt hiệu quả cao.

Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với Nhà máy Xi măng Bình Phước

Bên cạnh đó, công tác phối hợp hiện nay còn chồng chéo. Mặc dù, Ban Quản lý Khu Kinh tế là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý về môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, là đầu mối phối hợp, nhưng thực tế một số cơ quan có thẩm quyền khi tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không có thành phần tham gia của Ban và khi có quyết định xử phạt cũng không gửi cho Ban. Điều này gây khó khăn cho Ban trong việc nắm bắt thông tin, tổng hợp số liệu về thanh tra, kiểm tra trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Để công tác bảo vệ môi trường ngày càng hoàn thiện, đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, Ban Quản lý Khu Kinh tế kiến nghị cần nghiên cứu ban hành Luật về khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm bảo đảm sự thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đồng thời, bổ sung quy định pháp luật về việc thành lập lực lượng thanh tra của các Ban Quản lý, trao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát thực tế tại mỏ đá Tà Thiết, huyện Lộc Ninh

Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khảo sát thực tế tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung - Khu công nghiệp Đồng Xoài I

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực thi pháp luật bảo vệ môi trường của Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Phước.

Đối với các vấn đề còn tồn đọng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương còn vướng mắc để có kiến nghị cụ thể; các ý kiến, kiến nghị sẽ được tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền. 

* Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Nhà máy Xi măng Bình Phước và Nhà máy xử lý nước thải tập trung - Khu công nghiệp Đồng Xoài I về thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.

(Theo Báo Đại biểu nhân dân)

Các bài viết khác