ỦY BAN KH, CN&MT HỌP VỚI CÁC CƠ QUAN ĐỂ THỐNG NHẤT TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

10/01/2023 16:37

Chiều ngày 10/1, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan để thống nhất công tác phối hợp và cung cấp thông tin theo yêu cầu đề cương báo cáo gửi Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG LUẬT NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TRONG XU THẾ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH ĐÒI HỎI NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn và một số cán bộ của Ủy ban; đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương.

Cuộc họp giữa Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với các cơ quan liên quan được thực hiện dựa trên nhiệm vụ chủ trì tham mưu Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” theo Nghị quyết số 23/2022/UBTVQH15 ngày 04/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

 


Toàn cảnh cuộc họp giữa Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với các cơ quan liên quan.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì cuộc họp. 


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi và các cán bộ, chuyên viên của Ủy ban.


Đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương tham dự cuộc họp.

Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Ngọc Hoa nêu ý kiến.


Bà Đào Bích Hạnh-Trưởng nhóm Xây dựng, giao thông, công thương (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) đề cập về việc phối hợp, cung cấp thông tin trong thực hiện hoạt động của Đoàn giám sát. 

Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Đại diện Kiểm toán Nhà nước nêu quan điểm tại cuộc họp.

Ông Nguyễn Duy Bính- Đại diện Thanh tra Chính phủ trình bày ý kiến.


Bà Hoàng Thị Thu Hường - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp (Ban Kinh tế Trung ương) cho biết quan điểm về việc phối hợp giữa các cơ quan để thực hiện tốt hơn chuyên đề giám sát. 

Bích Lan-Nghĩa Đức

Các bài viết khác