ĐOÀN GIÁM SÁT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC VỚI C.TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

20/08/2019

Ngày 20/8, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Văn Minh dẫn đầu đã làm việc với Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm.

Quang cảnh buổi làm việc

Lãnh đạo Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng cho biết, trong những năm qua, lãnh đạo và cán bộ, công nhân công ty luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác BVMT đối với sản xuất kinh doanh, sức khoẻ người lao động và toàn xã hội. Đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công ty cũng như của người lao động. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của địa phương, công ty đã cụ thể hoá bằng 36 văn bản nội bộ cho từng công đoạn, từng vị trí sản xuất. Nhiều chương trình hành động về BVMT sát với từng công đoạn sản xuất, từng thiết bị. Trong đó, chương trình sản xuất xanh, bền vững tập trung vào các nhóm: giảm thiểu nồng độ oxit trong khí thải; kiểm soát bụi trong khí thải ra môi trường; lắp đặt 5 công tơ điện để theo dõi 5 máy lọc bụi tĩnh điện, lắp camera và màn hình ra cổng và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi kiểm soát và để nhân dân địa phương kiểm tra, giám sát… Công ty đã đầu tư xây dựng các công trình thu gom, thoát nước và xử lý nước thải, bụi với công suất và quy trình kỹ thuật theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về công tác quản lý chất thải, công ty đã bố trí hơn 50 thùng rác gắn nhãn mác phân loại rác đặt tại các vị trí thường xuyên phát sinh chất thải. Bố trí công nhân làm nhiệm vụ vệ sinh công nghiệp hàng ngày thu gom vận chuyển chất thải trong toàn công ty ra khu vực rác tập kết của nhà máy. Định kỳ 2 lần/tuần, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ kho vận Phú Hưng và Nhà máy Xử lý chất thải Minh Tân tiến hành thu gom, bốc xúc, vận chuyển xử lý.


Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Đại diện Công ty Xi măng Vincem đề nghị QH xem xét sửa đổi quy định về thủ tục hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản trong Luật Khoáng sản theo hướng rút gọn đối với cấp đổi giấy phép, mở rộng phạm vi đối với mỏ đang khai thác ổn định; đề nghị Chính phủ cùng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng tháo gỡ các vướng mắc trong quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, phân loại chất thải nguy hại đối với tro, xỉ, thạch cao để bảo đảm thống nhất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển xử lý. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, các bộ hướng dẫn cấp phép; chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xi măng được đốt các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp và xử lý bùn thải, rác thải.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Minh đề nghị công ty làm rõ các nội dung về thủ tục môi trường; công tác quản lý BVMT tại các mỏ đá, mỏ sét; phương án khắc phục hậu quả về môi trường nếu xảy ra sự cố…


Đoàn giám sát khảo sát tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc

+ Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.

(Bùi Linh - Sỹ Nghiêm (Báo Đại biểu nhân dân))