NHIỀU VẤN ĐỀ MỚI PHÁT SINH ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

28/07/2022 17:27

Chiều ngày 28/7, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có cuộc làm việc với Bộ Tài chính đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Đình Thi chủ trì cuộc làm việc.

HÀ NỘI: ĐA SỐ NGƯỜI TIÊU DÙNG CHƯA Ý THỨC ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM TỰ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA BẢN THÂN

26/07/2022 17:59

Chiều ngày 26/7, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường có cuộc làm việc với Ủy ban Nhân dân Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì cuộc làm việc.

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG BỘC LỘ NHIỀU KHUYẾT ĐIỂM

23/07/2022 11:06

Tại buổi làm việc của Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường với Bộ Công thương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các đại biểu cho rằng, sau gần 12 năm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thực thi, các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng đã có những diễn biến mới, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

ĐOÀN GIÁM SÁT UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI ĐỒNG NAI

11/07/2022 21:22

Ngày 11/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH).

PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN KH, CN&MT TẠ ĐÌNH THI: CẦN ĐÁNH GIÁ ĐẦY ĐỦ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

08/07/2022 18:50

Chiều ngày 08/7, tại Hà Nội, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” làm việc với Bộ Công thương. Phó Chủ nhiệm Ủy ban - Phó Trưởng Đoàn giám sát Tạ Đình Thi chủ trì buổi làm việc.

TỔ CÔNG TÁC ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ GIAI ĐOẠN 2016 - 2021” LÀM VIỆC VỚI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

30/06/2022 17:13

Chiều 30/6, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Tổ công tác Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ. Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn chủ trì cuộc làm việc.

THẨM TRA TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 66/2013/QH13 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

08/05/2022 17:07

Chiều ngày 08/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ ba thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ HỘI THẢO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH

31/03/2022 12:07

Sáng ngày 31/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

CÔNG TÁC QUY HOẠCH LUÔN NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM, CHỈ ĐẠO SÁT SAO CỦA CÁC CẤP

31/03/2022 17:14

Chiều ngày 31/3, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

18/03/2022 19:08

Ngày 18/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm Trưởng Đoàn làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn thành phố.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: