HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC CHO THÚC ĐẨY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Tại Hội thảo Đối thoại quốc gia về “Chuyển dịch năng lượng bền vững - Quản trị, Tài chính và Công nghệ” diễn ra sáng 23/11, các đại biểu cho rằng, cần huy động mọi nguồn lực cho thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ quản lý Nhà nước cho đến hỗ trợ kỹ thuật...

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI: LÀM RÕ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Phát biểu với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại Phiên họp toàn thể lần thứ V, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu Ủy ban cần làm rõ vấn đề về tài chính, hiệu quả đầu tư cho khoa học và công nghệ. Tổng thể đầu tư cho khoa học công nghệ là gì, giá trị thực tiễn của các đề tài nghiên cứu có hiệu quả hay không.