VĂN KIỆN QUỐC HỘI TOÀN TẬP TẬP VII (1987-1992) Quyển 1 1987-1989

 

NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA VIII, NGÀY 17-6-1987
BIÊN BẢN BẦU CÁC CƠ QUAN  LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC
VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO CẤP CAO NHÀ NƯỚC

 

Ngày 19 tháng 6 năm 1987, hồi 16 giờ 30 phút

Ban kiểm phiếu gồm có:

Trưởng ban:

1. Phan Minh Tánh, đại biểu Đồng Tháp.

Các Uỷ viên:

2. Nguyễn Thị Lan Anh, đại biểu Hà Sơn Bình.

3. Phùng Sỹ Các, đại biểu Thanh Hóa.

4. Phương Kim Dung, đại biểu Hà Nội.

5. Nguyễn Khải, đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Trương Thị Khuê, đại biểu Bình Trị Thiên.

7. Bùi Duy Khư, đại biểu Hải Phòng.

8. Võ Thị Liễu, đại biểu Kiên Giang.

9. Trần Thế Lộc, đại biểu An Giang.

10. Võ Trọng Nguyễn, đại biểu Nghĩa Bình.

11. Lê Thanh Sơn, đại biểu Hậu Giang.

12. Nông Hồng Thái, đại biểu Cao Bằng.

13. Nguyễn Quốc Thước, đại biểu Nghệ Tĩnh.

14. K’ Tuất, đại biểu Lâm Đồng.

Đã họp để làm biên bản xác định kết quả bầu các cơ quan lãnh đạo Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước:

1. Chiều thứ Tư 17 tháng 6 năm 1987, Quốc hội bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội:

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu Quốc hội khóa VIII:                           496

- Số đại biểu Quốc hội có mặt trong cuộc bỏ phiếu:         474

- Tổng số phiếu bầu:                                                        474

- Số phiếu hợp lệ:                                                            474

- Số phiếu không hợp lệ:                                                 không có

- Số phiếu trắng:                                                             không có

Trúng cử:

Chủ tịch Quốc hội:

- Đồng chí Lê Quang Đạo                                    được 457 phiếu

Phó Chủ tịch Quốc hội:

- Đồng chí Trần Độ                                             được 461 phiếu

- Đồng chí Hoàng Trường Minh                           được 474 phiếu

- Đồng chí Huỳnh Cương                                    được 473 phiếu

- Đồng chí Phùng Văn Tửu                                  được 473 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Phượng                  được 432 phiếu

2. Sáng thứ Năm 18 tháng 6 năm 1987, Quốc hội bầu:

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên Hội đồng Nhà nước:

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu Quốc hội khóa VIII:                           496

- Số đại biểu Quốc hội có mặt trong cuộc bỏ phiếu:         473

- Tổng số phiếu bầu:                                                        473

- Số phiếu hợp lệ:                                                            473

- Số phiếu không hợp lệ:                                                  không có

- Số phiếu trắng:                                                              không có

Trúng cử:

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước:

- Đồng chí Võ Chí Công                                     được 438 phiếu

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ                               được 471 phiếu

- Đồng chí Huỳnh Tấn Phát                                 được 473 phiếu

- Đồng chí Lê Quang Đạo                                   được 470 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Quyết                                    được 465 phiếu

- Đồng chí Đàm Quang Trung                              được 471 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Thị Định                                được 473 phiếu

Tổng thư ký:

- Đồng chí Nguyễn Việt Dũng                              được 445 phiếu

Ủy viên Hội đồng Nhà nước:

- Đồng chí Y Ngông Niek Đam                           được 471 phiếu

- Đồng chí Phạm Thế Duyệt                                được 472 phiếu

- Đồng chí Trần Độ                                             được 460 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Xuân Hữu                             được 459 phiếu

- Đồng chí Vũ Mão                                             được 454 phiếu

- Đồng chí Hoàng Bích Sơn                                 được 471 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Đình Tứ                                được 466 phiếu

b) Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu Quốc hội khóa VIII:                           496

- Số đại biểu Quốc hội có mặt trong cuộc bỏ phiếu:         473

- Tổng số phiếu bầu:                                                        473

- Số phiếu hợp lệ:                                                            473

- Số phiếu không hợp lệ:                                                  không có

- Số phiếu trắng:                                                              không có

Trúng cử:

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

- Đồng chí Phạm Hùng                                        được 469 phiếu

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

- Đồng chí Phạm Hưng                                        được 466 phiếu

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

- Đồng chí Trần Quyết                                        được 458 phiếu

c) Các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng Bộ trưởng:

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu Quốc hội khóa VIII:                           496

- Số đại biểu Quốc hội có mặt trong cuộc bỏ phiếu:         472

- Tổng số phiếu bầu:                                                        472

- Số phiếu hợp lệ:                                                            472

- Số phiếu không hợp lệ:                                                  không có

- Số phiếu trắng:                                                              không có

Trúng cử:

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

- Đồng chí Võ Văn Kiệt                                      được 471 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch                              được 464 phiếu

- Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên                                 được 440 phiếu

- Đồng chí Võ Nguyên Giáp                                được 451 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Khánh                                   được 452 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Ngọc  Trìu                            được 392 phiếu

- Đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần)           được 462 phiếu

- Đồng chí Đoàn Duy Thành                                được 355 phiếu

- Đồng chí Trần Đức Lương                                được 415 phiếu

Tổng thư ký:

- Đồng chí Nguyễn Khánh                                   được 467 phiếu

Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

   Lê Đức Anh                                                     được 469 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

   Nguyễn Cơ Thạch                                            được 470 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

   Mai Chí Thọ                                                    được 446 phiếu

- Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

   Võ Văn Kiệt                                                    được 471 phiếu

- Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm thứ nhất
         Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

   Đậu Ngọc Xuân                                               được 430 phiếu

- Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế đối ngoại:

   Võ Đông Giang                                               được 467 phiếu

- Chủ nhiệm Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hóa
         với Lào và Campuchia:

   Đặng Thí                                                          được 466 phiếu

- Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản
         Nhà nước:

   Đỗ Quốc Sam                                                  được 466 phiếu

- Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học
          và kỹ thuật Nhà nước:

   Đặng Hữu                                                        được 466 phiếu

- Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh tra Nhà nước:

   Nguyễn Văn Chính (Chín Cần)                         được 471 phiếu

- Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước:

   Phan Văn Tiệm                                                được 460 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Tài chính:

   Hoàng Quy                                                      được 388 phiếu

- Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước:

   Lữ Minh Châu                                                 được 466 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Vật tư:

   Hoàng Đức Nghi                                              được 468 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
         và Xã hội:

   Nguyễn Kỳ Cẩm                                              được 445 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

   Phan Ngọc Tường                                            được 466 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

   Bùi Danh Lưu                                                  được 468 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim:

   Phan Thanh Liêm                                             được 469 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Năng lượng:

   Vũ Ngọc Hải                                                   được 459 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ:

   Vũ Tuân                                                           được 381 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
         Công nghiệp thực phẩm:

   Nguyễn Công Tạn                                            được 414 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp:

   Phan Xuân Đợt                                                được 464 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Thủy lợi:

   Nguyễn Cảnh Dinh                                           được 467 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Thủy sản:

   Nguyễn Tấn Trịnh                                            được 469 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Nội thương:

   Hoàng Minh Thắng                                           được 433 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Ngoại thương:

   Đoàn Duy Thành                                              được 395 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa:

   Trần Văn Phác                                                 được 471 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Thông tin:

   Trần Hoàn                                                       được 461 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Y tế:

   Đặng Hồi Xuân                                               được 450 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục:

   Phạm Minh Hạc                                               được 469 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Đại học
         và Trung học chuyên nghiệp:

   Trần Hồng Quân                                              được 470 phiếu

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

   Phan Hiền                                                        được 470 phiếu

Biên bản này lập ngày 19 tháng 6 năm 1987

Các tài liệu đính theo:

- Các biên bản bầu từng chức vụ;

- Các phiếu bầu.

                                                                                          Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1987
                                                                                                               BAN KIỂM PHIẾU
                                                                                                                TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                  PHAN MINH TÁNH


 

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội

   
Về trang mục lục

Trở về đầu trang