MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN ĐBQH TẠI PHIÊN THẢO LUẬN TOÀN THỂ CỦA QUỐC HỘI VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI SÁNG 05/11

05/11/2020 14:26

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa 10, ngày 05/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, NSNN; dự toán NSNN... Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các Đoàn đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận:

Ngày 05/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Bùi Hùng - Minh Thành