Dự kiến tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 226, giảm 41 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành

09/11/2016 22:27

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, chiều 9/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Bãi bỏ 27, bổ sung 15, hợp nhất 29 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo Luật sẽ bãi bỏ 27 ngành, nghề không cần thiết phải quy định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do không đáp ứng các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư hoặc thiếu tính khả thi, không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động đầu tư kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ                   Ảnh: Đình Nam

Bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với các tiêu chí và mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư. Hệ thống hóa một số ngành, nghề có cùng mục tiêu, tính chất và cơ quan quản lý để tránh trùng lặp, phân tán trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề này. Theo đó, 29 ngành, nghề có nội dung trùng lặp đã được hợp nhất vào 19 ngành, nghề. Cập nhật, chuẩn xác hóa tên 18 ngành, nghề nhằm phản ánh chính xác, đầy đủ, minh bạch điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề này phù hợp với quy định tại các luật có liên quan cũng như thực tiễn quản lý nhà nước.

Như vậy, tổng số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn 226 ngành, nghề, giảm 41 ngành, nghề so với Danh mục hiện hành. Ngoài ra, để đáp ứng mục tiêu xây dựng Dự án Luật là nhằm xóa bỏ ngay một số rào cản, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Không bãi bỏ ngành, nghề đầu tư đầu tư kinh doanh có điều kiện ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng

Thay mặt Ủy ban Kinh tế trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế nhất trí với Tờ trình số 508/TTr-CP ngày 29/10/2016 của Chính phủ về sự cần thiết phải sửa đổi Phụ lục 4 Luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; nhất trí việc hồ sơ của dự án Luật được chuẩn bị đã đáp ứng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với dự án luật được trình theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về một số nội dung cụ thể, đối với ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai, Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai, Ủy ban đề nghị không bãi bỏ vì tư vấn, điều tra, đánh giá đất đai cần phải có chuyên môn sâu về quản lý đất đai và việc điều tra thu thập các dữ liệu, thông tin về địa hình, thổ nhưỡng, quản lý sử dụng đất có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra

Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị không bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như: Kinh doanh dịch vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư, Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trong khi đó vẫn giữ nguyên Tư vấn chuyên ngành điện lực, Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án và bổ sung Hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Tư vấn lập quy hoạch, đề án báo cáo tài nguyên nước, Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ; Hoạt động liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Ủy ban Kinh tế cho rằng, các ngành, nghề này phải đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, do đó, để nâng cao chất lượng của dịch vụ tư vấn thì không nên bãi bỏ điều kiện của các ngành, nghề này.

Không hợp nhất một số ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực y tế

Về việc hợp nhất các ngành, nghề: Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV; Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi; Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm; Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng; Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ vào ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban Kinh tế đề nghị không hợp nhất các ngành, nghề này. Đối với Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, đề nghị vẫn giữ điều kiện kinh doanh đối với ngành này.       

Ngoài ra, Ủy ban đề nghị không hợp nhất một số ngành nghề như: Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp với thiết bị áp lực, thiết bị nâng đặc thù chuyên ngành công nghiệp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, trang thiết bị khai thác mỏ, dầu khí, trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác trên biển; Kinh doanh dịch vụ chứng nhận và công bố hợp quy với Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo lĩnh vực khoa học công nghệ…

Về việc bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đối với việc bổ sung ngành, nghề Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô, Ủy ban Kinh tế tán thành với việc bổ sung ngành, nghề Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề nghị không bổ sung ngành, nghề Kinh doanh kho bảo thuế vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đề nghị bổ sung ngành, nghề Kinh doanh dịch vụ rà, phá bom mìn, vật liệu nổ vào Danh mục ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Cân nhắc sự cần thiết ban hành Luật và sửa đổi Phụ lục 4 Luật đầu tư theo trình tự, thủ tục rút gọn

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật, đa số các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các đại biểu cho rằng, đây là sự quan tâm, nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật

Việc sửa đổi sẽ nhằm bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh không cần thiết phải có điều kiện kinh doanh; sửa đổi tên gọi, hợp nhất một số ngành, nghề và bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm theo đúng tinh thần của Hiến pháp, đồng thời phù hợp với quá trình chủ động hội nhập quốc tế hiện nay.

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng, việc sửa đổi các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ là một quyết định ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của doanh nghiệp, do đó cần đánh giá kỹ sự cần thiết ban hành cũng như quá trình thực tiễn thi hành luật.

Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Hùng- tỉnh Thái Nguyên, căn cứ theo Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, có khoảng 11 nội dung còn chưa có sự thống nhất trong việc sửa đổi, bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, cần làm rõ, cân nhắc kỹ lưỡng các nội dung này và nên thông qua dự án Luật tại kỳ họp sau.

Phân tích về hồ sơ và trình tự, thủ tục của dự án Luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang- tỉnh Đắk Nông cho rằng, Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật theo thủ tục rút gọn, tuy nhiên, hồ sơ gửi tới đại biểu Quốc hội còn chậm. Căn cứ vào chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2 cùng với các nội dung quan trọng trong dự thảo Luật, đại biểu đề nghị cân nhắc việc sửa đổi theo quy trình rút gọn như hiện nay.

+ Theo Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, chiều 17/11, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Quang Minh