Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

09/11/2016 16:43

Ngày 09-11-2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quy hoạch.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quy hoạch.

- Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công) giai đoạn 2016-2020.

- Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công) giai đoạn 2016-2020.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 2 về Mục tiêu cụ thể. Với kết quả 86,64% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và dự án Luật quy hoạch.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật cảnh vệ, Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thứ năm, ngày 10-11-2016, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 và thảo luận ở hội trường về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); buổi chiều, thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) và họp riêng để nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

(Văn phòng Quốc hội)