KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN THIẾU NHIÊN VÀ NHI ĐỒNG VỀ PHIÊN GIẢI TRÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ

19/02/2021

Trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 14, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình “Quản lý nhà nước về báo chí” đối với Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã gửi kết luận của phiên giải trình đến các đại biểu Quốc hội.

Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

01/02/2013

Một số văn bản, tài liệu Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh

Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

01/01/2013

Một số văn bản, tài liệu Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về thực trạng vi phạm hành chính và các giải pháp khắc phục trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ

Các tin đã đưa: